fbpx
E-UTRIP
Foto: Marjan Artnak
Aktualno Gospodarstvo Kočevje

Družba SiDG včeraj praznovala peto obletnico delovanja

KOČEVJE, 1. julij 2021 – Na današnji dan pred petimi leti je z delovanjem začela družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG). Na tej poti je podjetje premagalo številne izzive, med njimi velja izpostaviti obsežno sanacijo v naravnih ujmah poškodovanih gozdov in nazadnje epidemijo koronavirusa, ter postalo eno izmed največjih in najbolj uspešnih slovenskih podjetij s smelimi načrti za prihodnje poslovanje. Z uresničevanjem novega desetletnega strateškega načrta želi SiDG postati še boljši gospodar državnih gozdov, ki pri svojem delu spoštuje strokovnost in oblikuje dolgoročna partnerstva z vsemi deležniki, ki so kakorkoli povezani z gozdom in gozdnim prostorom.

Republika Slovenija je SiDG leta 2016 ustanovila za gospodarjenje z državnimi gozdovi, ki predstavljajo 21 % vseh slovenskih gozdov. V državnih gozdovih podjetje opravlja vsa potrebna gojitvena in varstvena dela, izvaja sečnjo in spravilo lesa ter skrbi za gozdne prometnice. Z gozdovi gospodari po načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti, s prilagojenim načinom gospodarjenja in dodatnimi vlaganji pa skrbi tudi za krepitev ekoloških in socialnih funkcij državnih gozdov. Poleg trajnostnega in dobičkonosnega gospodarjenja z državnimi gozdovi so bile glavne strateške usmeritve razvoja SiDG v prvih petih letih tudi podpora domači lesno-predelovalni industriji, razvoj lastnih zmogljivosti sečnje in transporta ter povečanje površin državnih gozdov.

Od ustanovitve do danes je SiDG zrasel v podjetje, ki letno poseka okoli 1,2 milijona m3 neto gozdnih lesnih sortimentov. Pri tem ustvari v povprečju okoli 60 milijonov evrov prihodkov od prodaje (odvisno od količine poseka in dosežene prodajne cene na trgu) ter zaposluje 318 ljudi. Za investicije je bilo do konca leta 2020 skupaj porabljenih 15 milijonov evrov, od tega za nakup gozdarske mehanizacije in transportnih zmogljivosti 7 milijonov evrov. V tem času je SiDG v t.i. gozdni sklad, s katerim v imenu Republike Slovenije upravlja ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nakazal skupaj 55 milijonov evrov. Skupaj je od ustanovitve ustvaril 49,5 milijonov evrov čistega poslovnega izida.

SiDG je pomemben dobavitelj okroglega lesa v Sloveniji, s čimer prispeva k razvoju zelene ekonomije, razvoju podeželja in krožnemu gospodarstvu. S pravili prodaje zagotavlja preglednost prodaje gozdnih lesnih sortimentov in enake pogoje za odkup lesa iz državnih gozdov vsem lesnim predelovalcem. S prodajo gozdnih lesnih sortimentov preko dolgoročnih pogodb, ki so v letu 2020 predstavljale 60 % prodaje, je domači lesno-predelovalni industriji SiDG zagotovil stabilnost dobave surovine in možnost razvoja.

Foto: Marjan Artnak.

Z nakupi zasebnih gozdov SiDG skladno s strateškimi cilji poslovanja prispeva k povečanju obsega gozdnih površin v lasti Republike Slovenije. Prednostno odkupuje gozdove, ki pomenijo zaokrožitev gozdov v lasti države, gozdove v obmejnem ali varovalnem pasu in gozdove s posebnim namenom, kot so gozdni rezervati. Od ustanovitve do konca leta 2020 je v imenu in za račun Republike Slovenije površino državnih gozdov povečal za 4.300 hektarjev.

Eden izmed pomembnih mejnikov na dosedanji razvojni poti je bila vzpostavitev lastne gozdne proizvodnje. Od začetka leta 2018 do danes je SiDG investiral v najsodobnejšo gozdarsko mehanizacijo, med katero velja omeniti 2 gozdarski žičnici, 4 komplete strojne sečnje, 6 zgibnih traktorjev in 16 kamionov. Lastna gozdna proizvodnja, v kateri je zaposlenih 122 ljudi, je z zadnjimi dobavami mehanizacije usposobljena, da lahko skladno s strateškimi usmeritvami lastnika zagotovi 20 % sečnje in spravila v državnih gozdovih. Povečevanje lastnih zmogljivosti za izvajanje sečnje in spravila je za SiDG pomembno predvsem zaradi izvajanja hitrih in učinkovitih sanacij poškodovanih gozdov.

Okvir za prihodnje poslovanje SiDG predstavlja nov strateški načrt do leta 2029, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela 15. aprila 2021 na skupščini družbe. Izpostaviti velja sledeča strateška področja delovanja družbe SiDG v naslednjih desetih letih:

  • Ključni ukrepi pri upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije so naravnani na oblikovanje dolgoročnih partnerskih odnosov na področju izvedbe del v državnih gozdovih in pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov. Družba SiDG bo še naprej dopolnjevala kriterije za izbor izvajalcev, ki bodo zagotavljali enakopravnost ponudnikov, visoko stopnjo kakovosti pri izvedbi vseh del v gozdovih in hkrati spodbujala uporabo sodobnih tehnologij. Pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov je ključna podpora predelovalcem lesa. Družba v prihodnje načrtuje tudi oblikovanje tržne ponudbe za storitve upravljanja z gozdovi v zasebni lasti. Sočasno bo še naprej krepila tudi lastne zmogljivosti za delo v gozdovih.
  • Družba bo nadaljevala z vsemi postopki razpolaganja in pridobivanja gozdnih zemljišč, kar vključuje zlasti nakupe, menjave, prodaje gozdnih zemljišč in razdružitve solastnine.
  • Najpomembnejša pri razvoju gozdno-lesnih verig ostaja prodaja gozdnih lesnih sortimentov, ki poteka na transparenten način ter pod znanimi in enakimi pogoji za vse zainteresirane primarne predelovalce lesa. Večina lesa se bo v obliki dolgoročnih pogodb prodala primarnim predelovalcem lesa. Centre za zbiranje in predelavo lesa bo SiDG vzpostavil predvsem s sodelovanjem z različnimi partnerji, pri čemer so možne različne oblike sodelovanja. Pomembni merili pri vzpostavljanju centrov za zbiranje in predelavo lesa bosta količina zmanjšanja izvoza okroglega lesa in uvajanje novih tehnologij.

»Ob obletnici bi se želel zahvaliti vsem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju podjetja. Tudi v prihodnje bo SiDG sledil ciljem države pri upravljanju z državnimi gozdovi. Želimo postati družba kot pojem odličnosti pri gospodarjenju in nasploh pri odnosu do slovenskega gozda in celotnega življenja v njem,« je izpostavil mag. Robert Tomazin, glavni direktor SiDG. Po njegovem mnenju so ključni za uresničevanje strateških ciljev zaposleni, zato bo posebna pozornost namenjena razvoju zaposlenih in izgradnji identitete podjetja. »Moja ključna želja je tudi, da znotraj stroke nadgradimo dosedanje sodelovanje in v prihodnosti še bolj spoštujemo osnovna načela, kot so strokovnost, spoštovanje, sodelovanje in sinergije.«

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki