fbpx
E-UTRIP
Peter Ješelnik, kandidat za župana Občine Kočevje.
Aktualno LOKALNE VOLITVE 2022 Novice Volitve2022novice

Peter Ješelnik, kandidat za župana Občine Kočevje: »Posluša. Ukrepa. Rešuje.«

Peter Ješelnik je rojen Kočevec, tudi njegovi starši so bili rojeni v naših krajih. Vse svoje življenje je preživel v prelepi Kočevski in težko si predstavlja, da bi tudi svoja starejša leta preživel v katerem drugem okolju. Rojen je 1. februarja 1962, je poročen, oče treh že odraslih otrok in dedek štiriletni vnukinji Neži.

Petrova poslovna pot je tesno povezana z njegovo izobrazbo. Leta 1985 je končal Vojaško akademijo kopnene vojske v Beogradu, pred tem pa kadetsko šolo v Tacnu. Bil je vodja Centra za usposabljanje in izpopolnjevanje Gotenica, pred tem je bil višješolski predavatelj na Visoki policijski šoli. Od leta 1986 do 1989 pa bil komandir Postaje milice Kočevje. V času poklicne kariere se je permanentno usposabljal na strokovnem področju in na področju vodenja, komunikacije, medsebojnih odnosov in na andragoško-pedagoškem področju, kjer je na Filozofski fakulteti opravil tudi andragoško-pedagoški izpit.

Zadnjih deset let je v pokoju, a še vedno poslovno in družbeno aktiven. Je predavatelj na Zbornici za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik in član izpitne komisije pri Republiškem izpitnem centru za nacionalne poklicne kvalifikacije s področja zasebnega varovanja. Je dolgoletni predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, Odbor Kočevje Ribnica, blagajnik Prostovoljnega gasilskega društva PGD Ložine, predsednik disciplinske komisije Košarkarskega kluba KK Cedevita Olimpija in član sveta šole Osnovne šole Stara cerkev.

V času svoje kariere je pridobil močan občutek za delo z ljudmi, je samoiniciativen, organiziran, z velikim čutom za odgovornost. Je tudi javno kritičen do dogajanja na Kočevskem in kot zaveden državljan Slovenije tudi dogajanja v naši podalpski deželi.

»Kot župan občine Kočevje se bom zavzemal, da bo življenje v Kočevju srečno in lepše za vse občanke in občane. Ne le za ljudi v mestu, temveč tudi za tiste, ki živijo na obrobju, v najmanjših vasicah naše občine,« je na vprašanje, kaj je njegova županska obljuba, povedal Peter Ješelnik, kandidat Socialnih demokratov (SD) za župana občine Kočevje.

Pa začnimo kar z vašo zavezo, da bo občina Kočevje postala občina, v kateri bodo ljudje srečni. Kako boste to dosegli? S čim boste osrečili občane?

Kaj si ljudje najbolj želimo? Jaz mislim, da si vsak želi biti srečen. Kaj pa si občani Kočevja na žalost najbolj želimo v tem trenutku? Na prvem mestu zagotovo varnosti. S tem mislim predvsem na zdravstveno in fizično varnost, ne smemo pa zanemariti tudi socialne in finančne varnosti.

Sprašujem se, ali smo občani zadovoljni predvsem s prvima dvema, z zdravstveno in fizično varnostjo. Menim, da je prvotnega pomena, da se vsem zagotovi dostop do osebnega zdravnika in pediatra za naše najmlajše. Le na ta način bomo zagotovili brezskrbnost staršev za svoje otroke in starih staršev za svoje vnukinje in vnuke.

Poskrbeti je potrebno tudi za fizično varnost vseh prebivalcev občine Kočevje, o čemer je bilo veliko govora že v časopisih in na socialnih omrežjih. Varnost je pereča težava predvsem v samem mestu, kjer se množijo števila vlomov, vandalizma, izsiljevanj, tatvin in drugih kriminalnih dejanj. Šele ko bodo prebivalci naše občine imeli zagotovljene osnovne fiziološke potrebe in potrebe po zdravstveni in fizični varnosti, bomo lahko pričeli z zadovoljevanjem drugih potreb oz. vzpostavitvijo blagostanja.

Moje mnenje je, da je naloga župana v prvi vrsti vzpostavitev dobro utečenega mehanizma, ki bo pravočasno zaznal probleme in potrebe prebivalcev ter nanje tudi smotrno in časovno primerno reagiral. Ob tem naj omenim, da naloga župana ni samo črpanje sredstev iz drugih centrov in institucij, s čimer se gradi infrastrukturo – denimo brvi čez reko. Slednja sicer predstavlja doprinos k že obstoječi javni infrastrukturi, vendar ne rešuje najbolj perečih problemov Kočevja.

Vaš slogan je »Posluša. Ukrepa. Rešuje.« Je to povezano z vašim profesionalnim poklicem?

Ne vem. Lahko ti je to dano v zibelko, lahko je privzgojeno v mladosti ali pa povezano s poklicem. Takšen sem odkar pomnim. V službi sem vedno poslušal podrejene, dajal sem jim veliko svobode pri njihovem razmišljanju, skupaj smo reševali probleme. Na koncu sem vedno prevzel odgovornost in odločitve kot vodja sprejemal avtonomno in samostojno. Če je bil rezultat tega odličen, sem zasluge delil s podrejenimi, če pa kakšna odločitev ni bila ravno najboljša, sem posledice sprejemal sam in jih nikoli nisem valil na ostale.

Ko sem na družbenem omrežju Facebook najavil kandidaturo, je mojo objavo komentiral upokojeni policist in zapisal: »Eden od najboljših ljudi, kar jih poznam.« Take besede so najlepša nagrada za moje minulo delo in mi dajo zagon za naprej, da delam še več in še boljše.

Zakaj ste se odločili za kandidaturo za župana Občine Kočevje, glede na to, da ste že upokojen? Saj veste, večini upokojencev primanjkuje časa … Ga imate vi za tako odgovorno funkcijo dovolj? (smeh)

Ker si želim Kočevske, kjer bomo imeli vsi družinskega zdravnika, kjer bodo otroci imeli pediatra, kjer bo urgenca vse dni v letu funkcionirala.

Moja želja in želja številnih drugih je, da bodo lahko otroci in odrasli v Mozlju hodili po pločniku, da bodo prebivalci Laz dobili težko pričakovan vodovod in da se bodo ljudje v Koprivniku lahko dostojno poslovili od svojih bližnjih v lokalni mrliški vežici. Žal mi je, da je bil kulturni (vaški) dom v Kočevski Reki podrt s prazno obljubo, da bo nekoč zgrajen nov. Želim si, da bi tamkajšnji otroci namesto v učilnici telovadili v moderno opremljeni telovadnici in da se bodo prebivalci Poljanske doline počutili, da spadajo v občino Kočevje. To so le nekatere izmed mojih, verjamem pa, da tudi marsikaterih vaših želja, za katere se bom kot župan zavzemal, da jih čim prej realiziram.

Če bom izvoljen za župana, bom župan 24 ur na dan, vse dni v letu in ne samo 4 ure na dan. S tem bom živel. Živel bom za naš dom – Kočevje.

Katere so glavne točke vašega programa?

Zgodbo o ureditvi prometa v centru mesta je potrebno takoj končati. Dokler ne bo obvoznice, mora biti center odprt za promet. Zavzemal se bom, da center mesta čim bolj ozelenimo in ga z dodatnimi ponudbami naredimo prijaznega tudi za sprehajalce in obiskovalce.

Dnevno se na delo v Ljubljano vozi okoli 3.000 naših občanov. Pot je dolga in naporna, zato so predvsem mlade družine odvisne od pomoči starih staršev pri prevzemu otrok iz vrtca ali šole in njihovega varstva. Starši prihajajo domov utrujeni. Zato se bom tudi na državnem nivoju zavzemal za ureditev hitre ceste, tretjega pasu Pijava Gorica-Turjak, Velike Lašče-Žlebič, Livold-Petrina in za novo traso 3a razvojne osi iz Kočevja v Ljubljano v 40 minutah, katere prva faza je v planu še letos.

Glede varnosti obstajajo velike rezerve predvsem na področju preventivnega delovanja občinskega redarstva. To pomeni, da redarji niso uradniki, ki opravljajo delo samo v dopoldanskem času in so usmerjeni v represivno ukrepanje. Potrebno je izboljšati sodelovanje med redarsko službo in Policijsko postajo PP Kočevje, s sklenitvijo novega protokola sodelovanja.

Glede zdravstva je potrebno v Zdravstvenem domu ustvariti pozitivno vzdušje, da bi zdravnike pripeljali nazaj. Z osebnim angažiranjem je potrebno iskati nove zdravnike na območju države in tudi tujine. Zavzemal se bom za mlade študente, da jih motiviramo za kasnejše delo v Kočevju s štipendijami in drugimi ugodnostmi.

Glede kočevskega lesa se verjetno niti dobro ne zavedamo, kakšno bogastvo imamo. Kočevski les bi bilo potrebno dosti bolje izkoristiti. Danes vidim, da občani kupujejo drva v Bauhausu in jih vozijo v Kočevje, v gozdu pa gnijejo sečni odpadki. Zato bi za blažitev energetske krize za vse naše občane poskrbel, da bi prejeli subvencijo za nakup lesne kurjave po nižji, subvencionirani ceni.

Poleg tega imamo še ogromno možnosti pri razvoju oziroma nadgradnji zelene energije, zelenih delovnih mest, pri ureditvi okolice našega jezera. Osebno ne bi nikoli vse svoje energije usmerjal samo v polaganje asfalta v mestu.

Omenjate, da bi torej mlade aktivno vključili v lokalno okolje. Kako boste to naredili? Kako jih boste nagovorili? Po »tipični« poti TikToka mogoče?

Mlade moramo zadržati v našem okolju, saj zaradi problemov na področju zdravstvenega varstva, varnosti ter pomanjkanja bolje plačanih služb odhajajo iz občine. Zavzemal se bom, da bomo že otroke v vrtcih začeli vključevati v lokalno okolje in s tem nadaljevali tudi v osnovni šoli in kasneje. Dosledno bom spremljal želje in potrebe mladih, ker se te v različnih časovnih terminih spreminjajo in jih tudi realiziral. Mladi si želijo druženja, predvsem v varnem okolju. Zato se bom zavzemal za odprtje centra, ki bo na voljo vsem mladim, v katerem se bodo izvajali koncerti, kreativne delavnice in preprosto druženje ob družabnih igrah, kot so (mini) namizni tenis, mini nogomet, fliper, pikado, mini košarka, biljard, ipd. Za tiste, ki imajo radi glasbo, bodo na voljo instrumenti za vadbo, brezplačen wifi in tablice za izposojo.

Opaža se tudi upad vpisa v našo gimnazijo. Zato bi se zavzel za mesečno subvencijo dijakom prvih treh letnikov v gimnaziji, v višini 50 evrov na mesec.

TikTok profila ne bom imel, ker tega družbenega omrežja ne poznam dovolj dobro. Bom pa z veseljem prisluhnil mladim, ki bi tak profil želeli voditi za našo občino.

Če bom postal župan Kočevja, bi mladim omogočil aktivno in proaktivno vlogo tudi pri vodenju Občine tako, da bi občino vodili enkrat mesečno in bili prisotni na občinskih sejah. Zato vabim vse mlade, ki jih to zanima, da mi pišejo na e-mail peter.jeselnik@gmail.com ali preko FB profila.

Ste kandidat stranke Socialnih demokratov (SD). Zakaj naj se občanke in občani odločijo za vas? Kakšne so vaše prednosti, odlike, ki vas ločijo od drugih kandidatov?

Vesel sem, da smo sestavili odlično listo kandidatov za Občinski svet občine Kočevje, zato se veselim prihodnjega dela na mestu župana, saj imam ob sebi ekipo, ki bo svoje znanja, izkušnje in kompetence delila tako, da bom lahko kvalitetno vodil politične in strokovne procese, ki se odvijajo v naši občini.

Moj slogan: »Posluša. Ukrepa. Rešuje.« opisuje mene kot človeka, ker znam poslušati in na podlagi slišanega rešujem probleme in ukrepam. Slišati znam tudi tiste »majhne« probleme, ki so za nekoga ogromni in slišati znam tudi probleme na območjih, kjer je manjše število prebivalcev.

Za menoj ne stoji noben kapital in nisem povezan z nobenim podjetnikom. Znam reči ne, tudi stranki na listi kateri sem, če stvari ne bi bile v interesu naše Kočevske. To sem pokazal tudi v primeru Strojanov, ko so družino želeli naseliti v Gotenici in sem zaradi svojega stališča moral v 30-ih minutah zapustiti delovno mesto.

Ker trdno stojim za svojimi vrednotami – poštenost, spoštovanje, družina in varnost, bom pošteno vodil Občino Kočevje, bil spoštljiv do vseh občank in občanov, mladim omogočil nove, dobro plačane službe, da bodo ostali v Kočevju in zagotovil varnost za vse starostne skupine.

Za konec nam še povejte … Ste zelo družinski človek. Boste v primeru, da postanete župan, še imeli dovolj časa za vaše najbližje?

Družina mi pomeni vse, za njih živim, ustvarjam, gradim. Svojih najbližjih nikoli nisem zanemarjal, čeprav sem včasih cele dneve preživel v službi, sem jim izkazal svojo ljubezen in privrženost takrat, ko sem to lahko. In, kot sem že povedal, bom župan za naš dom, za Kočevje, 24 ur na dan, vse dni v letu.

Vse občanke in občane bi rad povabil, da mi vse svoje želje, potrebe, predloge, pobude, mnenja, pišejo na e-mail peter.jeselnik@gmail.com ali se osebno oglasijo na sedežu stranke SD, Ljubljanska cesta 7, v sredo, 16. novembra med 17. in 19. uro. Vaše pobude bom skrbno zabeležil in se zavezal, da jih, če postanem župan, tudi realiziram.

Vesel bom, če se meni in moji ekipi pridružite na osrednji prireditvi, ki bo v petek, 18. novembra ob 17. uri na prireditvenem prostoru pri srednji šoli v Kočevju. Zabavala nas bosta Rok Ferengja in Blaž Črnivec iz skupine Rok ‘n’ Band. Z nami bo tudi harmonikar Grega Kuzma s svojimi glasbenimi prijatelji. Ob prijetnem vzdušju, toplem kostanju in sladkih palačinkah boste lahko pokramljali z mano in s predstavniki liste SD. Vabljeni v čim večjem številu, vabljeni pa tudi vaši sorodniki, prijatelji in znanci. Prireditev bo v vsakem vremenu.

Hvaležen bom za vsak glas vaše podpore za srečne občanke in občane Kočevja.

Pa naj vas volivke in volivci še bolje spoznajo – kratko in jedrnato:

 • Kdo kuha v vaši družini? Večinoma žena, čeprav mi kuhanje ni odveč.
 • Kakšna so vaša najljubša jutra? Ker sem sem celo življenje vstajal zelo zgodaj, od kadetske šole naprej, sedaj, ko sem v pokoju rad zjutraj poležavam.
 • Zima ali poletje? Vsaki letni čas ima svoj čar.
 • Kje ste bili na zadnje na dopustu? Opatija.
 • Koliko ur na dan spite? Okoli 7 ur.
 • Kdaj ste bili nazadnje pri zdravniku? Ne vem, morda pred poletnimi počitnicami.
 • Katera je vaša najljubša barva? V naravi so mi najlepše jesenske barve, v stanovanju svetle barve, sam pa najraje nosim temna oblačila.
 • Kdaj ste ženi na zadnje podarili rože? Za 8. marec dobijo rožice vse ženske v moji družini in prijateljica Poldka. Vsako leto pa rože odnesem tudi na grob moje pokojne prijateljice Julke. Seveda pa ob rojstnih dnevih ali kakih obletnicah tudi ne pozabim na šopek.
 • Kaj vam je žena podarila za rojstni dan? Pulover in riževo čokolado, ki je moja najljubša.
 • Katera je najljubša igrača vaše vnukinje? Plišasti zajček, ki ga dobila za prvi rojstni dan. Brez njega ne gre nikamor.
 • Ali ste športno aktivni? Rad imam dolge sprehode v bližnjem gozdu in gobarjenje. Delo na njivi, košnja vrta, priprava drv iz naših gozdov pa so opravila, ki me napolnijo z dodatno energijo, ko vidim rezultate svojega dela.

“plačljiva vsebina”

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki