fbpx
E-UTRIP
FOTO: melamin.si
Aktualno Gospodarstvo Kočevje

Nesreča v podjetju Melamin d.d., razlila se je dušikova kislina

Iz kontejnerja je steklo 260 kg dušikove kisline.

V sredo, 6. oktobra se je v podjetju Melamin d.d. Kočevje zgodila nesreča, kjer se je v transportu razlila dušikova kislina. Ker ima podjetje urejeno infrastrukturo, se je slednja ujela v lovilec, zato do hujših posledic ni prišlo. Kaj se je pravzaprav zgodilo, kakšne posledice je ta nesreča pustila in – najpomembnejše – ali se je kdo poškodoval oziroma ali je nesreča potencialno povzročila kakršno koli nevarnost za zdravje zaposlenih ali prebivalcev Kočevja, pa smo vprašali Matejo Aljaž Rožič, skrbnico za kakovost, okolje, zdravje in varnost v podjetju Melamin d.d.

Dušikova kislina je zelo močna kislina s kemijsko formulo HNO3. Na svetlobi razpade na dušikove okside in se obarva rdeče.

Podjetje Melamin iz Kočevja je svoje prve proizvodne programe zagnalo že 67 let nazaj, in sicer davnega leta 1954, v javno delniško družbo pa se je preoblikovalo pred 25-imi leti. Družba Melamin d.d. Kočevje si je v zadnjem desetletju ustvarila prepoznavno mesto na področju melaminske kemije.

»Posebno pozornost ob vsem razvoju posvečamo tudi okolju kjer bivamo in delujemo. Z investicijami v ekološko naravnane projekte, kot so bili lastna biološko-kemijska čistilna naprava, zaprti sistem hladilnih vod, zmanjševanje emisij v zrak in reciklažo topil, zmanjšujemo svoj vpliv na okolje celo pod norme, ki jih predpisuje evropska zakonodaja,« je zapisal direktor družbe, Srečko Štefanič.

Tovarna Melamin obratuje že 67 let. FOTO: melamin.si

V podjetju Melamin je varnost zaposlenih, okolja in prebivalcev na prvem mestu!

Kaj se je pravzaprav zgodilo?

»Pri prevažanju kontejnerja z dušikovo kislino s pomočjo paletnega viličarja je bil delavec nepozoren, zaradi česar se je kontejner prevrnil na bok. Ker je bil kontejner predhodno že v uporabi in pokrov ni bil popolnoma zaprt, je iz kontejnerja steklo 260 kg kisline,« pove Mateja Aljaž Rožič. Vsa količina kisline je stekla v lovilno kineto pred objektom smolarne, ki je bil zaprt, zaradi česar se je celotna količina kisline zajela in ni prišlo do izpusta v okolje. Transport s paletnimi viličarji poteka le na delu dvorišča neposredno pred proizvodnim obratom, s katerega se morebitne razlite tekočine stekajo v kineto, ki je zaprta in se jo odpira le kontrolirano, če v njen ni nobenih razlitih kemikalij.

Kislina je stekla v lovilno kineto, zato ni prišlo do izpusta v okolje.

Kako delavci v takšnih primerih ukrepajo?

Aljaž Rožičeva je pohvalila delavce, saj so ustrezno ukrepali in kontejner varno postavili in prepeljali, takoj so začeli s prečrpavanjem kisline in lovilne kinete z lastno črpalko. Nato so tudi začeli s spiranjem dela dvorišča, ker se je dogodek zgodil, vodo od pranja pa so pravilno usmerili v lovilno kineto in jo prečrpali v kontejner. Kar je zelo pomembno je tudi to, da je bila lovilna kineta ves čas čiščenja zaprta, kar je preprečilo prihod kisline v okolje.

Pomagali tudi gasilci PGD Kočevje
»Ker je v času čiščenja dvorišča začelo deževati, zaradi česar so v lovilno kineto začele pritekati tudi padavinske vode, smo se odločili, da na pomoč pokličemo gasilce iz PGD Kočevje, ki imajo za primer izpustov kemikalij na razpolago bolj učinkovito črpalko. Gasilci so tako sodelovali pri zaključnem čiščenju dvorišča in črpanju vod od čiščenj površin najprej v IBC kontejner, ob koncu čiščenja, ko voda več ni vsebovala kisline, pa na našo interno čistilno napravo,« še pove Mateja Aljaž Rožič.

Kakšna in kolikšna škoda je nastala?

»Neposredna škoda zaradi izlitja je izguba surovine, prav tako bomo morali cca 2.000 litrov ostanka, ki vsebuje zelo razredčeno kislino, odstraniti kot nevaren odpadek,« škodo opiše Aljaž Rožičeva in doda, da ocenjena škoda znaša okoli 2.000 evrov.

Zaradi stika s kislino bodo, ko bodo to dopuščali vremenski pogoji, izvedli tudi preventivno sanacijo kinete in površine dvorišča, ki je bila v stiku s kislino, s čemer bodo preprečili pronicanje morebitnih izlitih kemikalij v beton. »Stroška sanacije v tem trenutku še ne poznamo,« so previdni v Melaminu.

Na srečo poškodovanih ni bilo
Delavec, ki je povzročil izlitje na srečo ni bil poškodovan. Vsi zaposleni, ki so sodelovali pri sanaciji, so uporabljali vso zaščitno opremo, ki je določena za take primere, zaradi česar tudi v nadaljevanju ni prišlo do poškodb delavcev.

Ali takšne in podobne nesreče kakorkoli škodujejo zdravju ljudi ali okolju?

V podjetju Melamin zagotavljajo, da konkretna nesreča ni imela nobenega negativnega vpliva na zdravje ljudi in okolja v Kočevju. Enako velja tudi za podobne delovne nesreče, ki lahko povzročijo manjše izlitje kemikalij na lokaciji družbe. Ker pa je družba zaradi uporabe večjih količin kemikalij prepoznana kot obrat večjega tveganja za okolje, so sstematsko pregledali obrat z vidika nevarnosti za nesreče in sprejeli ukrepe, s katerimi zmanjšujejo tveganja za nesrečo in posledice morebitnih nesreč. »Ob upoštevanju sprejetih ukrepov ocenjujemo in verjamemo, da bi bile posledice morebitne večje nesreče omejene praktično le na lokacijo družbe in na zaposlene delavce, vplivi na širše okolje mesta Kočevje pa bi bili manjši in le kratkotrajni,« še doda Mateja Aljaž Rožič. Pa vendar…

… v kolikor pride do večje nesreče v podjetju Melamin d.d., pa veljajo naslednja pravila:

  • nepooblaščene osebe naj ne prihajajo v bližino tovarne;
  • okoliški prebivalci naj ne odpirajo oken in naj – če se le da – ostanejo znotraj objektov;
  • v primeru zdravstvenih težav povezanih z draženjem dihal, naj poiščejo zdravniško pomoč. Zaradi sproščanja plinov lahko pride pri bolnih ali občutljivih ljudeh do poslabšanja zdravstvenega stanja;
  • vse prebivalce naprošamo, da se izogibajo cest v bližini tovarne (Tomšičeva, Roška, Kidričeva), da bo omogočen dostop intervencijskim vozilom;
  • morebitne osebe, ki bi v primeru večje nesreče ostale ujete v avtomobilih na bližnjih cestah naprošamo, da avtomobile umaknejo na rob ceste, potem pa se umaknejo na varno razdaljo.
  • Načrt zaščite in reševanja je na razpolago v družbi in na občinskem štabu civilne zaščite

N.Š.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki