fbpx
E-UTRIP
FOTO: Melamin.si
Aktualno

Melamin o letu po nesreči

Leto dni po nesreči smo se obrnili na vodstvo podjetja Melamin, da bi izvedeli, kakšno leto je za podjetjem. Po izrednem dogodku je podjetje Melamin zaradi zagotavljanja varnosti popolnoma ukinilo del proizvodnje, ki uporablja kemikalijo epiklorhidrin, ki je bila prisotna v izrednem dogodku. Trenutno podjetje obratuje približno s 50% proizvodnje in izvaja varen in postopen zagon proizvodnih zmogljivosti, so nam zagotovili na Melaminu. Kakšni so načrti podjetja? Koliko zaposlenih je zapustilo delovno mesto?

“V Melaminu smo v preteklem letu poskrbeli za sanacijo, še vedno pa potekajo tudi rekonstrukcijska in gradbeno-vzdrževalna dela, pri čemer uvajajo posodobitve, ki bodo doprinesle k še večji varnosti,” odgovarja vodstvo.

  • Na trenutni lokaciji je v izgradnji nov glavni vhod za tovorna vozila z vratarnico, ki bo prestavljen iz Tomšičeve na Roško cesto. Trenutno se pri tej investiciji zaključujejo gradbena dela ter izkop za podzemno meteorno kanalizacijo za padavinsko vodo.
  • V cisternskem skladišču se izvajajo vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo poškodovane opreme in vključujejo odstranjevanje 10 skladiščnih rezervoarjev in postavitev 6 nadomestnih skladiščnih rezervoarjev. Vsi rezervoarji v cisternskem skladišču bodo po izvedeni rekonstrukciji dveh standardiziranih velikosti 60 oz. 200 m3, skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem. Maksimalna količina skladiščenja nevarnih snovi v cisternskem skladišču se zaradi zamenjave rezervoarjev ne povečuje, ravno tako se zaradi tega ne spreminja zmogljivost proizvodnje. Vsi novi rezervoarji ustrezajo najnovejšim standardom.
  • Posodobitve na cestnem pretakališču se nanašajo predvsem na nadgradnjo tehničnih ukrepov za zagotavljanje še večje varnosti pri prečrpavanju tekočih surovin z avtomatsko identifikacijo nevarnih surovin z Raman spektroskopijo ter izboljšavami pri računalniškem nadzoru postopkov prečrpavanj.
  • V letu 2023 so predvidene še dograditve in izboljšave protipožarnih sistemov po najsodobnejših razpoložljivih tehnoloških standardih. Izboljšave bodo obsegale izgradnjo dodatnega bazena za požarno vodo, dodatnega bazena za gasilno vodo, sprinkler ventilske postaje ter izboljšave na intervencijskih poteh.

Za vse projekte ima podjetje pridobljena ustrezna dovoljenja. Posodobitve so povezane z izvajanjem rekonstrukcij, ki bodo predvidoma trajale do konca leta 2023. Po izvedbi vseh rekonstrukcij po izrednem dogodku se zmogljivost tovarne Melamin ne bo povečala. Vse aktivnosti so namenjene ponovni vzpostavitvi proizvodnje amino smol (brez epiklorhidrina) ter izboljšavam protipožarne infrastrukture, odgovarja Melamin in dodajajo, da se vsa poročila objavljajo na družbenih omrežjih in spletni strani.

Usmerjanje v razvoj novih produktov, ki ne vključujejo nevarnih snovi

“Zaradi zmanjšanja proizvodnje in omenjene odločitve o opustitvi uporabe epiklorhidrina se podjetje usmerja v razvoj novih produktov, ki ne vključujejo nevarnih snovi. Kljub znatno zmanjšanem obsegu proizvodnje si prizadevamo za ohranitev vseh delovnih mest, z razvojem novih tehnologij pa si želimo ustvarjati tudi nova delovna mesta in s tem prispevati k razvoju lokalnega okolja. Prizadevamo si za selitev dela proizvodnje na novo lokacijo, za kar je bila izdelana tudi preliminarna študija, ki je kot najbolj primerno lokacijo identificirala Kočevje – Sever. V Melaminu smo na osnovi odzivov na prvo javno predstavitev preliminarne študije nove lokacije za selitev proizvodnega dela tovarne začeli z aktivnostmi za izdelavo dodatka k preliminarni študiji, v katerem bodo natančneje opredeljene predvidene zmogljivosti tovarne na novi lokaciji ter upoštevan dodatni kriterij družbene sprejemljivosti s stališča večje oddaljenosti od naselij. Poleg predvidenega kriterija oddaljenosti 700 m se bo upoštevalo še dodatna kriterija oddaljenosti 1500 m in 3000 m od naselij,” sporočajo.

Ko bo dodatek k preliminarni študiji izdelan, ga bodo tudi predstavili, prizadevajo pa si poiskati najboljšo možno lokacijo za preselitev dela proizvodnje, ki bo usklajena tudi z lokalnim prebivalstvom, ki je pomemben del delovanja podjetja tekom desetletij obstoja Melamina, so zapisali.” Nova lokacija bo, poleg ohranitve vseh delovnih mest, omogočala tudi nadaljnji razvoj podjetja v smeri sodobnih podjetij prihodnosti in ustvarjanje novih delovnih mest, s čimer lahko Melamin ostane v lokalnem okolju in obenem pripomore k njegovem razvoju,” menijo. 

Melamin za zmanjševanje toplogrednih plinov

Podjetje Melamin je med drugim postalo partner v 36-mesečnem mednarodnem projektu e-CODUCT za zmanjševanje toplogrednih plinov, ki jih ustvarjata ogrevanje ali industrija. Del projekta je postavitev pilotne linije v Melaminu, pri čemer sodelujemo tudi s Kemijskim inštitutom in Centrom odličnosti nizkoogljične tehnologije. Melamin s sodelovanjem v projektu prispeva k boljši okoljski učinkovitosti industrije in izvajanju zavez evropskega zelenega dogovora, s tem pa smo še korak bližje novemu konceptu tovarne, ki bo z uporabo surovin s čim manjšim vplivom na okolje in kar najmanjšim izpustom ogljikovega dioksida vzdolž celotne proizvodne verige sledil smernicam za tovarne prihodnosti. 

Zaposlenim nudili tudi strokovno pomoč

“V zvezi z vzdušjem v podjetju lahko povemo, da smo zaposlenim v luči izrednega dogodka nudili strokovno pomoč pri premagovanju morebitnih stisk ali psiholoških izzivov. Obenem smo še dodatno nadgradil vrsto organizacijskih in tehničnih ukrepov povezanih z zagotavljanjem varnega obratovanja, med drugim tudi:

  • vzpostavili stalno 24/7 službo profesionalnih varnostnih vodij za zagotavljanje nadzora nad vsemi varnostno pomembnimi sistemi na lokaciji obrata Melamin d.d. Kočevje,
  • dopolnili sestavo profesionalnih gasilcev na lokaciji obrata Melamin d.d. Kočevje,
  • izpopolnili sistem za nadzor pri sprejemu in pri prečrpavanju SEVESO nevarnih snovi z uvedbo 4 nivojskega organizacijskega nadzora ter tehničnega varovanja, ki preprečuje morebitne napake zaposlenih kakor tudi morebitne napake dobaviteljev,
  • izvedli več dodatnih izobraževanj ter usposabljanj zaposlenih.

O tem, da zaposleni kljub izrednemu dogodku še naprej verjamejo v delo podjetja in vizijo za njegov prihodnji razvoj, pričajo podatki, da je v podjetju trenutno zaposlena 201 oseba. Delovno razmerje je po izrednem dogodku prenehalo 15 zaposlenim. Štirje  zaposleni so se upokojili, šest jih je odšlo na čakanje na Zavod za zaposlovanje (pred upokojitvijo), štirinajstim je pogodba o zaposlitvi prenehala sporazumno. Na novo smo zaposlili osem oseb, od tega dve v poslovni enoti Kemična industrija, tri osebe v vzdrževanju ter tri v enoti strateškega upravljanja ter iz odvisne družbe na Melamin d.d. Kočevje prezaposlili 24 zaposlenih,” odgovarjajo.

Ovadbe?

Do današnjega dne ( odgovorili so nam 10. maja 2023), kot podjetje ali kdorkoli od zaposlenih še niso prejeli uradnih informacij ali kakršnekoli ovadbe, odgovarjajo. “Prizadevamo si omogočati nemoteno opravljanje dela vsem organom, ki sodelujejo pri preiskavah izrednega dogodka, zato neuradnih informacij v zvezi z izrednim dogodkom ne komentiramo, pri čemer vljudno prosimo za razumevanje. V kolikor se bo postopek preiskovanja nadaljeval, bomo kot doslej s pristojnimi organi sodelovali in zagotovili vse potrebno za njihovo delo,” so zaključili v sporočilu.

Melamin d.d.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki