fbpx
E-UTRIP
Aktualno Društva Kočevje Novice Politika Ribnica Zdravje

V letošnjem letu bo država bolje poskrbela za invalide

OSEBNA ASISTENCA ZA NEODVISNOST, SAMOSTOJNOST IN KVALITETNEJŠE ŽIVLJENJE INVALIDOV

S 1. januarjem 2019 je stopil v veljavo nov Pravilnik o osebni asistenci (Ur.l. RS, št.57/18), ki je sistemsko urejen in podrobno ureja postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence. Asistenco financira država, uporabniki pa so zavezani polovico denarnega prejemka nameniti izbranemu izvajalcu za sofinanciranje osebne asistence.

Zakon ureja definicijo osebne asistence, postopek uveljavljanja, izvajanje in izvajalce ter financiranje asistence, kar uresničuje osnovni namen Konvencije o pravicah invalidov. Omogoča jim pravico do enake obravnave, svobodne izbire, dostojanstva, samostojnega ali samostojnejšega življenja v skupnosti in jih opolnomoči. Posamezniki tako sami ali preko svojega zakonitega zastopnika sodelujejo v družbi in samostojno sprejemajo odločitve v svojem življenju.

Ministrstvo je z izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje osebne asistence, sklenilo pogodbo in jih vpisalo v register izvajalcev asistence. Med izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje in so vpisani v register izvajalcev, je tudi Društvo Vita, ki je prostovoljna, nevladna, nestrankarska, neprofitna humanitarna organizacija, ki združuje po nezgodni poškodbi možganov prizadete otroke, mladino in odrasle ter svojce, strokovnjake, prijatelje, prostovoljce in humanitarne sodelavce. Poleg oseb po poškodbi možganov se v aktivnosti društva in dejavnost asistence vključujejo tudi osebe z drugimi vrstami poškodb in invalidnosti.

Ker je dejavnost invalidnih oseb pogosto ovirana, kar omejuje polno udeležbo pri uveljavljanju enakih pravic in priložnosti, je osnovni namen društva celovita skrb in pomoč prizadetim in njihovim družinam za izboljšanje kvalitete njihovega življenja. Je podpora in pomoč uporabnikom v vsakdanjem življenju, medsebojnih odnosih, ohranjanju in razvoju sposobnosti in spretnosti, omogočanju čim večje samostojnosti, neodvisnosti ter integracije v ožje in širše okolje.

Pomoč in podpora posameznikom je prilagojena konkretnim potrebam ter željam posameznikom in je namenjena tudi razbremenitvi in podpori družini.

Ena izmed dejavnosti društva, ki omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje je Osebna asistenca, ki je individualno in celovito naravnana in sestavlja storitve, ki so prilagojene potrebam posameznika, njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram. Do storitev osebne asistence so upravičeni vsi tisti, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;

  • so državljani RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;

  • so stari od 18 do 65 let;

  • so stari nad 65 in so imeli pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti,

  • živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe

  • potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko.

V okviru storitev, ki so namenjene osebni pomoči uporabniku, pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, pomoči na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu, pomoči pri komunikaciji in spremstvu, se skupaj z uporabnikom oziroma zakonitim zastopnikom individualno in konkretno dogovori vrsto storitev in opravil ter terminski plan osebne asistence.

Zainteresirani, ki bi želeli koristiti storitve osebne asistence, morajo podati vlogo za pravico do osebne asistence na krajevno pristojnem centru za socialno delo (obrazec najdete tudi na spletni strani ministrstva – MDDSZ). Center za socialno delo, na podlagi mnenja strokovne komisije, izda odločbo o pravici do osebne asistence, ki jo nato koristite pri izbranemu izvajalcu storitev osebne asistence, ki je vpisan v register izvajalcev osebne asistence na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Društvo Vita, za pomoč po nezgodni poškodbi glave ima sedež na Dunajski 106 v Ljubljani

in izvaja osebno asistenco po vsej Sloveniji, tudi na področju Občine Kočevje, za osebe po nezgodni poškodbi glave in osebe, ki zaradi drugih razlogov invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje.

Društvo Vita izvaja asistenco tudi za druge invalide, zato lahko pošljete vlogo in odločbo CSD o pravici do asistence na društvo Vita, kjer vam bo strokovna delavka z vašim sodelovanjem pri izboru asistentov pomagala do pravega izbora asistenta, ki vam bo nudil asistenco za samostojnejše življenje in neodvisnost.

Na našem društvu se lahko oglasite osebno ali pa nas v dopoldanskem času, od ponedeljka do petka, lahko nas pokličete na telefon: 040-491-686 ali 040-171-084 ali pa nam pišete na mail: socialaprogrami.d.vita@gmail.com

Eva Saksida, strokovna delavka

Predsednica Društva Vita: Dr. Veronika Trdan

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki