fbpx
E-UTRIP
Foto: Marjan Artnak/arhiv SiDG.
Aktualno Gospodarstvo

Uspešno poslovanje družbe SiDG v letu 2022

Za podjetjem Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), ki ga je država leta 2016 ustanovila za gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije, je zelo uspešno poslovno leto. Po nerevidiranih rezultatih poslovanja je SiDG zabeležil največjo prodajo v zgodovini družbe, in sicer 90,7 milijona evrov, kar je 21,5 milijona evrov več kot leto prej. Ustvarjeni čisti dobiček bo po nerevidiranih rezultatih dosegel 16,9 milijona evrov, kar je za tri milijone evrov več kot v letu 2021.

SiDG je v lanskem letu prodal 1.137 tisoč m3 gozdnih lesnih sortimentov, kar je skladno s poslovnim načrtom. Od tega je bilo 49 odstotkov iglavcev in 51 odstotkovlistavcev. Največji delež prodaje (85 odstotkov) je podjetje realiziralo preko dolgoročnih prodajnih pogodb, pri katerih morajo kupci dokazovati predelavo gozdnih lesnih sortimentov. Na zadnji dan leta 2022 je bilo v družbi 378 zaposlenih, konec leta 2021 pa 342.

V okviru Sektorja za gozdarstvo SiDG deluje osmih poslovnih enot, s katerimi podjetje pokriva gospodarjenje z državnimi gozdovi po celi Sloveniji. Največja je Poslovna enota Kočevje, ki pokriva državne gozdove na jugovzhodnem delu Slovenije, kjer se nahaja tudi največja koncentracija državnih gozdov. Kočevska poslovna enota  gospodari s 47.620 hektarji državnih gozdov, letni posek pa se giblje okoli 230.000 m3. V lanskem letu je bilo na Poslovni enoti Kočevje posekanih in prodanih  244.000 m3. Od tega so iglavci predstavljali 105.000 m3, listavci pa 139.000 m3. Letni obseg gojitvenih del je znašal skoraj milijon evrov, okoli 10.000 evrov je bilo namenjenih vzdrževanju gozdnih učnih poti in objektov na gozdnih poteh, kot so mize, klopi, informativne table in kažipoti. V izgradnje cest, sanacije cest po sečnji in odvozu, izgradnji in vzdrževanju vlak se na Poslovni enoti Kočevje letno nameni okoli 600.000 evrov.

Foto: Marjan Artnak/arhiv SiDG.

Skupaj je na Poslovni enoti Kočevje zaposlenih okoli 70 delavcev. Od teh je približno polovica gozdnih delavcev – sekačev in traktoristov, ostale zaposlene predstavljajo vodje gozdnih obratov, delovodje lastne gozdne proizvodnje, vozniki kamionov in odpremniki gozdnih lesnih sortimentov. Tudi lastna gozdna proizvodnja je od vseh poslovnih enot največja ravno v Kočevju. Obsega en komplet strojne sečnje ter 9 traktorskih skupin, od teh 3 skupine z zgibnimi traktorji in 6 s prilagojenimi kmetijskimi traktorji. Lastni transport pa obsega 10 kamionov, od teh 6 gozdarskih kamionov z dvigalom in 4 vlačilce.

Tehnična služba SiDG

Tehnična služba, ki organizacijsko sodi v okvir Sektorja za gozdarstvo, z 10 delavci pokriva več področij dela znotraj SiDG. V okviru te službe ima družba v Kočevju lastno mehanično delavnico s servisno službo, ki je predvsem zaradi možnosti hitrega odziva na okvare gozdarske mehanizacije zelo pomemben del v organizaciji družbe. Tehnična služba oskrbuje celoten vozni park družbe. Zagotavlja dobavo goriv, maziv, pnevmatik in ostalega materiala ter obravnava škodne dogodke na področju avtomobilskega zavarovanja. Le za potrebe vzdrževanja lastnega voznega parka ima družba sklenjene ustrezne servisno vzdrževalne pogodbe z zunanjimi servisnimi izvajalci. V okviru tehnične službe se izvajajo določila zakona o varnosti in zdravju pri delu ter preventivni nadzori. Služba obravnava nezgode pri delu in s tem povezane poškodbe, pripravlja dokumentacijo in jo posreduje pristojnim organom. Svetuje glede delovnega okolja in opreme delovnih mest, sodeluje pri izdelavi ocene tveganja in navodil za varno delo ter pri inšpekcijskih nadzorih. Ukvarja pa se tudi z analiziranjem učinkovitosti področja lastne gozdne proizvodnje SiDG.

VIR: SiDG.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki