fbpx
E-UTRIP
Foto: SiDG.
Aktualno Gospodarstvo

SiDG bo zasebnim lastnikom ponudil možnost odkupa njihovega lesa

Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) skupaj s hčerinsko družbo Snežnik Kočevska Reka d.o.o. v letošnjem letu pričenja z odkupom in prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Lastnikom zasebnih gozdov bo SiDG, ki sicer gospodari z vsemi državnimi gozdovi v Sloveniji, ponudil možnost odkupa lesa na kamionski cesti ali na panju, ki vključuje tudi storitev sečnje in spravila.

Prednosti SiDG

Kot je poudaril glavni direktor SiDG mag. Robert Tomazin, si bo SiDG prizadeval z zasebnimi lastniki gozdov vzpostaviti dolgoročno sodelovanje na podlagi poštenega in profesionalnega pristopa ter plačilne discipline. »Naše ključne prednosti na trgu odkupa lesa iz zasebnih gozdov bodo poštena izmera in ocena kakovosti hlodovine, konkurenčne odkupne cene brez posrednikov, zanesljivo plačilo v dogovorjenih rokih in izpeljava celotnega prevzemnega postopka vključno z odvozom gozdno lesnih sortimentov.«

V primerjavi z drugimi odkupovalci lesa iz zasebnih gozdov je prednost SiDG, da ima močno lastno gozdno proizvodnjo, s katero opravi že petino sečnje in spravila v državnih gozdovih, lastne transportne zmogljivosti, skladiščne prostore, poslovne odnose z večino slovenskih žagarjev in mrežo zaposlenih gozdarjev, ki pokrivajo celotno ozemlje Slovenije. »Odkup GLS iz zasebnih gozdov predstavlja komplementarno dejavnost osnovni dejavnosti SiDG, to je upravljanju z državnimi gozdovi. Za SiDG na eni strani prinaša širok nabor sinergijskih učinkov, zasebnim lastnikom na drugi strani pa prinaša najvišje standarde učinkovitosti izvajanja aktivnosti odkupa,« je povedal mag. Robert Tomazin.

Storitev celotnega upravljanja z gozdom

Poleg odkupa lesa namerava SiDG v naslednji fazi zasebnim lastnikom gozdov ponuditi tudi druge storitve upravljanja z gozdovi. Kot je znano, glavne naloge upravitelja gozda obsegajo spremljanje zdravstvenega stanja dreves in pravočasno odkrivanje s podlubniki napadenih dreves, skrb za gozdne vlake, organizacijo vseh gozdarskih del (sečnja, spravilo, nega…) in dogovarjanje z izvajalci, komunikacijo z revirnim gozdarjem oz. Zavodom za gozdove Slovenije, sodelovanje pri nastajanju gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, odkrivanje morebitnih kraj lesa, usmerjanje razvoja gozda… Tovrstne storitve bo SiDG najprej ponudil tistim lastnikom gozdov, s katerimi ima država gozdne površine v solastnini. »Tudi večje gozdne posestnike bomo sčasoma povabili k dolgoročnemu celovitemu upravljanju njihovih gozdov z možnostjo izdelave posestnega načrta. Gre predvsem za lastnike gozdov, ki živijo v tujini, ali iz objektivnih okoliščin ne morejo ustrezno gospodariti z gozdom,« je pojasnil mag. Robert Tomazin.

Razdrobljenost gozdnih posesti

Gozd prekriva 58 % površine Slovenije, od tega površina gospodarskih gozdov meri 1,1 milijona hektarjev. Državnih gozdov je 20 %, zasebnih gozdov 77 %, lokalne skupnosti pa imajo v lasti 3 % gozdnih površin. Na območjih, kjer so pretežno manjši zasebni gozdovi, je razkorak med načrtovanim (možnim) posekom in dejanskim posekom vsako leto zelo velik. Zasebna gozdna posest je namreč zelo razdrobljena (po podatkih ZGS povprečna posest obsega okoli 2,9 hektarja), za veliko večino lastnikov pa gozdovi niso gospodarsko pomembni. Po zadnjih podatkih je tako v Sloveniji že 286.000 posameznih gozdnih posesti, ki jih ima v lasti kar 413.000 gozdnih posestnikov. Tolikšna razdrobljenost, veliko število lastnikov in solastnikov gozdov, pa otežuje optimalno izrabo lesa v zasebnih gozdovih. To je bil tudi ključni razlog, ki je botroval odločitvi SiDG, da zasebnim lastnikom ponudi možnost upravljanja z njihovimi gozdovi. V zadnjih letih se je izkazalo, da večje in strnjene gozdne posesti državnih gozdov omogočajo lažje, kakovostno, strokovno in stroškovno učinkovitejše gospodarjenje z gozdom.

V primeru, da vas zanima prodaja gozdnih lesnih sortimentov iz vaših gozdov, se lahko obrnete na telefonsko številko 083303230 ali pišete na odkup@sidg.si.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki