fbpx
E-UTRIP
Kočevska rezidenca.
Featured Gospodarstvo Kočevje Ribnica

Kočevsko-ribniški trg nepremičnin:»Nekatere nepremičnine se prodajo še predenj jih pričnemo oglaševati na nepremičninskih portalih«

Če imate nepremičnino na katero niste čustveno vezani, je zdaj ugoden čas, da jo prodate. Cene nepremičnin namreč rastejo v nebo. Na drugi strani pa lahko kupuje le peščica ljudi. Res, da so krediti ugodni, a z zvišanjem minimalne plače se zmanjšuje število kreditno sposobnih. Priti do svojega stanovanja brez pomoči domačih, je danes težko – tako s finančnega vidika, kot tudi z vidika, da je nepremičnin in parcel na trgu malo. Kako lahko oziroma težko se do zemljišča, hiše ali stanovanja pride v Ribnici in kako v Kočevju?

»Na območju naše občine je tako stanovanj, kot tudi komunalno opremljenih stavbnih zemljišč absolutno premalo, povpraševanje, predvsem mladih, pa je vedno večje,« potrjujejo na ribniški občini. Nadaljujejo, da je v Ribnici sicer velik del nepozidanih stavbnih zemljišč, a ta niso komunalno urejena. V lanskem letu je občina pristopila k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta Hrastje (v nadaljevanju ZN Hrastje). Cilj občine je zagotoviti gradbene parcele za organizirano stanovanjsko gradnjo in komunalno ureditev, veljavni ZN pa tega ne omogoča, saj so gradbene parcele formirane na način, ki ne omogoča racionalne rabe prostora in vzdržnih stroškov komunalnega opremljanja.

»Interes za nakup gradbenih parcel in gradnjo individualnih stanovanjskih hiš je v občini Ribnica namreč zelo velik, saj so trenutne možnosti širitve ostalih naselij minimalne oz. je možna v manjši meri samo gradnja znotraj naselij kot dopolnilna gradnja,« dodajajo na občini. Gre za največjo površino v Ribniški dolini, namenjeno stanovanjski gradnji, a zaradi slabe komunalne opremljenosti kot take, ne izpolnjuje pogojev za gradnjo stanovanjskih hiš.

Občina je v letu 2021 z namenom zagotovitve komunalno opremljenih gradbenih parcel za odkup kupila zemljišča v območju ZN Hrastje v izmeri slabih 11.000 m². Zemljišče bo oblikovano v cca 8 do10 gradbenih parcel. Konec leta oziroma v začetku leta 2023 pa je načrtovano komunalno opremljanje omenjenih zemljišč.

V lanskem letu je občina pristopila k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta Hrastje, FOTO: Občina Ribnica.

Četrta Zlata ribica

V letošnjem letu bodo na Knafljevem trgu zabrneli gradbeni stroji, zasebni investitor bo v neposredni bližini stanovanjske soseske Zlata ribica namreč pričel z gradnjo četrte lamele. S tem bo Ribnica pridobila 19 novih stanovanjskih enot. Izgradnja štirih stanovanjskih blokov je bila sicer del prvotnega načrta, a se je izvedla le gradnja treh enot, zemljišče na jugozahodni strani pa je ostalo nepozidano. Četrta »Zlata ribica« bo samostojen blok, funkcionalno in programsko ločen od obstoječih objektov.

“Zlata Ribica” v Ribnici bo dobila še četrti objekt.

»Občina Ribnica bo v letu 2022 nadaljevala s projektom izgradnje večstanovanjskih objektov, prav tako na območju Knafljevega trga, na zemljiščih, ki so v lasti Občine Ribnica. V letu 2021 je bila namreč izdelana idejna zasnova oz. varianta preveritve dopolnitve stanovanjske zazidave obstoječe stanovanjske soseske na Knafljevem trgu,« sporočajo z občine. Predvideva se od 52 do 62 novih stanovanjskih enot in pripadajočih zelenih površin in parkirišč. V letošnjem letu je načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba pa je načrtovana v sklopu javno zasebnega partnerstva.

Razgiban kočevski trg nepremičnin

V občini Kočevje ne nameravajo pristopiti k novogradnji stanovanj,« saj je Stanovanjski sklad RS na območju naše lokalne skupnosti zagotovil 76 novih stanovanj, od tega jih je do danes na voljo še kar nekaj. Za tržno stanovanje je občina skladno z zakonodajo nudila pomoč pri plačevanju najemnine do 85 odstotkov celotne najemnine.

»V vseh 25-ih letih ni bil nepremičninski trg na kočevskem tako razgiban kot v obdobju zadnjih dveh let, sploh lansko leto sta se povpraševanje in prodaja močno dvignila in kot kaže tudi letos ne bo drugače,« opaža nepremičninska posrednica Aleksandra Osterman iz PBO nepremičnin. Na kočevskem je trenutno veliko povpraševanja po stanovanjih v pritličju ali novejših stanovanjih v večstanovanjskih stavbah opremljenih z dvigalom, zazidljivih parcelah v ožji okolici mesta, novogradnjah nasploh – tako hiš kot stanovanj – opaža agentka in dodaja, da povpraševanje znatno presega trenutno ponudbo, proda se veliko. »Nekatere nepremičnine se prodajo še predenj jih pričnemo oglaševati na nepremičninskih portalih. V lanskem letu smo prodali vsa stanovanja, ki se nahajajo v večstanovanjski novogradnji v samem centru mesta, na Roški cesti v Kočevju,« pove Ostermanova.

Ker povpraševanje raste, kupna moč je in banke nudijo ugodna financiranja se cene nepremičnin na kočevskem počasi dvigujejo.

Cene starejših nepremičnin na kočevskem se v zadnjem obdobju parih let niso bistveno dvignile v primerjavi z npr. cenami nepremičnin v okolici Ljubljane in ostalih večjih mest Slovenije, kjer so šle cene dobesedno v nebo. Ker povpraševanje raste, kupna moč je in banke nudijo ugodna financiranja, se cene nepremičnin na kočevskem počasi dvigujejo, kar je logična posledica deficita ponudbe in kupne moči. »Menim, da bi bilo v Kočevju nujno zgraditi vsaj še eno večstanovanjsko stavbo za prodajo, dobrodošla pa bi bila tudi varovana stanovanja,« zaključi poznavalka kočevskega nepremičninskega trga.

Občini na pomoč mladim

Na področju reševanja stanovanjske problematike mladih je občina Kočevje lani izvedla dva javna razpisa za subvencioniranje za nakup stanovanja ali stanovanjske stavbe, novogradnjo stanovanjske stavbe ali lastninsko pravico v primeru dedovanja. Odziv na prvi razpis je bil velik. Razdeljena so bila vsa sredstva in razpis je občina uspešno ponovila.

Skupno je občina namenila 61. 900 evrov pomoči mladim in mladim družinam, sredstva je prejelo 22 upravičencev. V prvi polovici letošnjega leta občina načrtuje ponovitev razpisa, za pomoč je predvidenih 30.000 evrov.

Lani so Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema prvič izvedli tudi v Ribnici. »Razpis se nanaša na gradnjo stanovanjske stavbe (hiša), na nakup nepremičnine (hiša, stanovanje), ureditev nove stanovanjske enote znotraj obstoječe stanovanjske stavbe ali za opremljanje najemniškega stanovanja, » pojasnjujejo na občini.

Na javni razpis so se lahko prijavili mladi in mlade družine s stalnimi prebivališčem v občini Ribnica, ki niso starejši od 35 let. Odzvalo se je 20 vlagateljev, 17 jih je izpolnjevalo vse pogoje. Med ustrezne vlagatelje je občina skupno razdelila 40.000 evrov proračunskih sredstev. V mesecu marcu namerava občina objaviti še en razpis, tudi tokrat se bo za ta namen namenilo 40.000 evrov.

m.l.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki