fbpx
E-UTRIP
Izpostavljeno Aktualno Kočevje Narava & zdravje

Emir Kuduzović, direktor ZD Kočevje: »Transparentnost in odprtost vodenja sta ključni, če želimo pridobiti zaupanje tako zaposlenih kot pacientov«

Sredi oktobra je vodenje Zdravstvenega doma Kočevje prevzel novi direktor Emir Kuduzović, dipl. inž. rad. Preden je prevzel to odgovorno vlogo, je Kuduzović že imel dragocene izkušnje kot predstavnik Sveta zavoda in član komisije, ki je v preteklem letu izvedla notranji nadzor. Poleg tega je nepogrešljiv člen Onkološkega inštituta v Ljubljani, kjer opravlja delo vodje obsevalnega aparata in radiološkega inženirja svetovalca. Kljub zahtevnosti teh dveh pomembnih funkcij poudarja, da je uspešno usklajevanje mogoče zaradi izjemne podpore ekipe. V pogovoru direktor poudarja konkretne korake za izboljšanje delovanja zavoda, vključno z uvedbo popoldanskega dela laboratorija in nakupom novega reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč. Številne občane pa najbolj zanima, kako bo okrepil kadrovsko sliko.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Zdravstveni dom Kočevje se je v preteklosti soočal s številnimi izzivi. Kako ste na te izzive gledali ob prevzemu funkcije? Kakšni meseci so za vami?

Z izzivi, s katerimi se je soočal ZD Kočevje, sem bil seznanjen kot občan in kot predstavnik Sveta zavoda. Celovit vpogled v situacijo dela zdravstvenega doma Kočevje pa sem pridobil kot član komisije, ki je v letu 2023 izvedla izredni notranji nadzor. Morda so me prav ti izzivi spodbudili, da sem se odločil kandidirati na mesto direktorja, saj sem bil in sem mnenja, da Zdravstveni dom Kočevje lahko doseže raven, ko bo ustrezna in kakovostna zdravstvena oskrba zagotovljena vsem občanom. Priznam, da sem se v času, ko sem že vedel, da sem potrjen na mesto direktorja, spraševal, ali mi bo uspelo zavod voditi v smeri izboljšanja stanja zdravstvenega varstva v občini Kočevje in sedaj, po dobrih treh mesecih vodenja, lahko povem, da nam uspeva. Z ekipo, ki sem jo formiral uspešno krmarimo med izzivi. Vse to pa je možno le zato, ker smo si pridobili zaupanje zaposlenih, s katerimi sodelujemo na najvišjem možnem nivoju. V dobrobit zavoda so vpeti prav vsi zaposleni, skupaj iščemo rešitve in odpravljamo težave. Če ponovno pomislim, sem vesel, da sem se odločil za kandidaturo in da bom del uspešne zgodbe ZD Kočevje.

Sredi oktobra je Gregor Košir predal posle novemu vodstvu.

Kakšne konkretne korake ste že sprejeli ali jih načrtujete sprejeti, da izboljšate delovanje zavoda in zadovoljstvo pacientov?

 Prvi koraki so bili usmerjeni v pogovor z zaposlenimi, predstavil sem zastavljen način dela v novem mandatu in ekipo, s katero bom delal. Pogovor se je izkazal za zelo učinkovit pristop, saj smo vsi skupaj hitro ugotovili, kaj pričakujemo drug od drugega in kako bomo pristopili k reševanju zdravstvene problematike v občini Kočevje.

Prvi ukrep, ki smo ga sprejeli in je pomemben tako za delo zdravnikov kot za paciente, je uvedba popoldanskega dela laboratorija. S februarjem bo laboratorij ZD Kočevje odprt dvakrat tedensko v popoldanskem času. Ne glede na navedeno pa še vedno ostaja sistem naročanja, in sicer vse dokler se ne zagotovi dve odvzemni mesti, kar se planira v prihodnjih letih.

Nadaljnji ukrepi so usmerjeni v reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč (NMP). V februarju bomo pristopili k aktivnostim za povečanje števila nenujnih prevozov, kar bo prispevalo predvsem k izboljšanju finančne slike zavoda.

Za potrebe NMP načrtujemo nakup novega reševalnega vozila, saj je trenutni vozni park dotrajan, nakup vozila pa nujen. Izziv, ki nam ostaja, pa je urediti ustrezno financiranje timov NMP, kar država trenutno ne zagotavlja. ZD Kočevje namreč v okviru NMP zagotavlja prisotnost dveh reševalnih ekip čez dan in dveh ponoči kljub dejstvu, da država ZD Kočevje priznava ponoči plačilo zgolj ene ekipe. Če bi sledili trenutnim merilom države, bi to pomenilo, da bi v primeru intervencije v nočnem času NMP ostala brez reševalne ekipe več ur, kar pa je po mojem mnenju nedopustno. Prav zato je nujno, da sprožimo postopke, s katerimi bomo zagotovili ustrezen sistem financiranja NMP v naši občini.

Dodam lahko še, da sem si v mandatu zadal, da poskrbimo tudi za ozaveščenost in izobraževanje javnosti. V ta namen bomo vsaj dvakrat letno, v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, izvedli predavanja oziroma delavnice, s katerimi bomo poskušali izboljšati zdravstveno pismenost občanov. Prvo tako srečanje bo izvedeno v mesecu marcu, ko nas bo obiskalo vodstvo Onkološkega inštituta. Namen skupnega srečanja bo poleg ozaveščanja tudi iskanje možnosti sodelovanja, in sicer pri  vzpostavitvi mobilne enote DORA v naši občini.

Kakšna je trenutno kadrovska slika ZD Kočevje, ste s številom zaposlenih zadovoljni?

Kadrovska slika je ustrezna kar se tiče zdravstvenih (so)delavcev. Imamo pa še vedno težave pri zagotavljanju zdravniškega kadra, kot so zdravniki družinske medicine, pediatri in psihiatri.

Na področju pediatrije bomo v letošnjem letu zadostili potrebam, saj imamo dve specialistki pediatrije, ki trenutno opravljata prilagoditveno obdobje, njuni zaposlitvi pa sta predvideni v prvi polovici leta. Zavod ima zaposleno tudi eno specializantko pediatrije, ki bo kot specialistka z delom nastopila predvidoma v letu 2027. Na tem mestu bi še omenil, da bomo v naslednjih mesecih izvedli investicijo v prenovo prostorov pediatrije, s čimer bomo uredili tri ordinacije za potrebe otrok in mladostnikov.

Za potrebe Centra za duševno zdravje odraslih smo v preteklem letu uspeli zaposliti eno specialistko psihiatrije, ki je predvidena kot odgovorna nosilka dejavnost. Še vedno pa smo v iskanju psihiatra za otroke in mladostnike, katerega zaposlitev je nujna, v kolikor želimo v lokalnem okolju odpreti tudi Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Za potrebe družinske medicine imamo v zavodu zaposlene tri zdravnice. Na podlagi sprejete kadrovske strategije pa bo v prihodnjih letih sledila okrepitev na tem področju. Prvi znaki okrepitve so že vidni, saj imamo od oktobra 2023 že zaposleno eno specializantko družinske medicine, februarja pa s specializacijo začne drugi kandidat. Sledijo še trije, od katerih sta dva namenjena specializaciji iz družinske medicine, medtem ko ima en kandidat željo opraviti specializacijo iz druge smeri. Postopek specializacije traja 4 leta, specializant pa v času specializacije vsaj enkrat tedensko lahko že opravlja delo v zavodu pod mentorstvom, v 4. letniku pa lahko opredeljuje svoje paciente. Aktivno delamo tudi na zaposlitvi specialistke družinske medicine iz Črne gore, ki se bo zavodu pridružila predvidoma v drugi polovici tega leta. Če nam torej uspe, bomo imeli ob koncu mojega mandata v zavodu 4 nove družinske zdravnike. Dodal bi še, da sem osebno vzpostavil stik z nekaterimi zdravnicami, ki so v zavodu že bile zaposlene, a so ga zaradi različnih razlogov zapustile. Z vsemi ostajamo v stiku in upamo na njihovo vrnitev.

Nov mejnik pa smo z ekipo dosegli v tem mesecu. Namreč s strani pristojnih služb smo prejeli, sicer še neuradne, pa vendar zanesljive informacije, da bo v mesecu februarju s sprejemom novega splošnega dogovora, za ZD Kočevje zagotovljen vir financiranja za potrebe razvojne ambulante. Kot smo že poročali, bo odgovorna nosilka dejavnosti Edita Jusić, dr. med., spec. ped., za katero smo izredno veseli, da se je odločila vrniti v ZD Kočevje. Pomembno za otroke in mladostnike pa je tudi dejstvo, da bomo v letu 2024 prevzeli program klinično psihološke ambulante, ki ga je do sedaj izvajal Igor Levstik, spec.klin.psih.

Dodam lahko še, da smo v preteklem letu na NMP, prvič v zgodovini ZD Kočevje, uspeli zaposlili dva in pol specialista urgentne medicine. V okviru zavoda in politike kadrovanja pa smo lahko ponosni tudi na dejstvo, da imamo eno kadrovsko štipendistko, ki je trenutno v 5. letniku medicinske fakultete.

Kot rečeno, se kadrovska slika izboljšuje. Pomembno pa je predvsem to, da smo končno postali privlačni za zaposlovanje tako zdravstvenega kot zdravniškega kadra. Na to kaže dejstvo, da v mesecu februarju prihajajo na obisk novi potencialni zdravniki, ki bi si želeli sodelovati z ZD Kočevje. Z gotovostjo tako lahko trdim, da se za ZDK, kot tudi za občane Občine Kočevje, obetajo boljši časi glede zdravstvene oskrbe.

Del ekipe ZD Kočevje. VIR: ZD Kočevje.

V preteklosti se je zavod soočal s številnimi odhodi kadra. Kakšna bo vaša strategija za privabljanje in zadrževanje kvalificiranega zdravstvenega osebja v Zdravstvenem domu Kočevje?

Lahko vam zagotovim, da bom storil vse, kar je v moji moči, da zaradi mene nihče ne bo zapustil ZD Kočevje. Vsi zaposleni si predvsem želijo dobre delovne pogoje in zagotavljam vam, da si bom prizadeval, da jim to tudi omogočim. Sem oseba, ki izjemno ceni komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi, saj menim, da le tako lahko prisluhnemo drug drugemu in rešujemo težave in ne nazadnje skupaj iščemo rešitve. Naj povem, da sem ob nastopu na funkcijo ohranil vse imenovane vodje, z njimi opravil osebne razgovore kakor tudi z zaposlenimi. Uvedel sem redne mesečne sestanke z zdravniki, vključno s koncesionarji in zobozdravniki. Zadal sem si, da bom vedno z vsakim zaposlenim, ki bi morda razmišljal o odhodu, opravil pogovor in se trudil, da do odhoda ne pride, bom pa spoštoval vsako odločitev, saj se je treba zavedati, da so odhodi včasih rezultat osebnih okoliščin oziroma odločitev, ki niso nujno in neposredno vezane na delo v ZD.

Kako nameravate ohranjati transparentnost in odprtost vodenja zdravstvenega doma, da bi pridobili zaupanje lokalne skupnosti?

Transparentnost in odprtost vodenja je nujna, če želimo pridobiti zaupanje tako zaposlenih kot pacientov. Želimo si uspešnega sodelovanja z lokalnimi mediji predvsem v delu, da se poroča preverljive informacije in ne zavaja javnosti. Želimo si tudi rednega obveščanja o aktualnih zadevah s področja zdravstva preko lokalnega radia, saj le tako lahko z informacijami dosežemo tudi starejšo populacijo. Okrepili bomo tudi spletne medije in prebivalce obveščali o vseh nujnih zadevah kot tudi o dosežkih naših zaposlenih. Menim namreč, da je treba javnost obveščati tudi o vseh prijetnih pripetljajih in zgodbah, ki se pišejo znotraj zavoda in kažejo na to, da so zaposleni v zavodu srčni ljudje.

Navsezadnje pa smo vzpostavili tudi odgovoren odnos z ustanoviteljem zavoda, to je Občino Kočevje. Skupaj smo sklenili, da se vsaj enkrat mesečno srečujemo na sestankih, kjer župana in njegovo ekipo obveščamo o poslovanju zavoda in ključnih zadevah, ki so pomembne za delovanje zavoda.

Kako usklajujete delo na OI in vodenje ZD Kočevje?

Delo direktorja ZD Kočevje opravljam v obsegu 60 % zaposlitve, ostali del pa sem zaposlen na Onkološkem inštitutu, kjer delam kot vodja obsevalnega aparata in na delovnem mestu radiološki inženir svetovalec. Delo inženirja radiologije z največjim veseljem opravljam že 20 let in predvsem z željo po pomoči ljudem, ki so zboleli za rakom. Zaradi velikega kadrovskega primanjkljaja se nisem odločil v celoti zapustiti Onkološkega inštituta, saj bi s tem povzročil ogromne težave pri zdravljenju rakavih bolnikov, predvsem v procesu obsevanja. Sem pa že ob kandidaturi na mesto direktorja vedel, da vstopam v zahtevo okolje, kjer pa bom zmogel le, če bo za mano stala ekipa ljudi, ki ima podobne interese, znanje in je pripravljena reševati številne izzive. Prav zato sem si izbral ekipo, ki ji zaupam, ki je delovna in pripadna zavodu in ki me lahko v času moje odsotnosti nadomešča. Ne glede na obseg zaposlitve lahko povem, da sem bil od dneva imenovanja pa do danes fizično odsoten iz zavoda zgolj en dan (podatke lahko podkrepim z uradno vodeno evidenco opravljenih ur). Veliko dela pa opravim tudi doma.

Na tem mestu bi se rad zahvalil predvsem vodstvu Onkološkega inštituta in tamkajšnjim sodelavcem, ki mi izkazujejo veliko podporo in mi omogočajo, da delo opravljam v deljenem obsegu.

 

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki