fbpx
E-UTRIP
GSŠ Kočevje.
Aktualno Iz naših šol Kočevje Novice

20 let izobraževanja odraslih na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje

Čas, v katerem živimo, je čas nenehnih sprememb. Hiter razvoj tehnologije, družbene spremembe in globalizacija zahteva od posameznika hitro odzivnost in fleksibilnost. V tem času je učenje in izpopolnjevanje znanja aktivnost, ki posameznika naredi konkurenčnega na trgu delavne sile in uspešnega pri razvoju svoje karierne poti.

Benjamin Franklin je nekoč zapisal:« Najbolje se obrestuje naložba v znanje.«

Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje se tega dobro zavedamo, zato poleg rednega izobraževanja za mladino že 20. leto izvajamo tudi izobraževanje za odrasle v sodobnih učilnicah, ki so specializirane za posamezne predmete in z visoko usposobljenim strokovnim kadrom.

Izobraževanje poteka po sistemu konzultacijsko – izpitne metode, ki temeljijo na skupinskih in individualnih konzultacijah, pogovornih urah in svetovanju nosilca posameznega predmeta. Ta sistem olajša izobraževanje vsem zaposlenim, ki si na podlagi Osebnega izobraževalnega načrta oblikujejo pot, kako in v kakšnem času priti do željene izobrazbe. Število opravljenih izpitov v posameznem šolskem letu si vsak posameznik, v okviru izobraževalnih programov, določa sam, glede na razpoložljive zmožnosti.

Na ta način lahko posameznik dokonča že v mladosti začeto izobraževanje, se prekvalificira v poklice, ki so iskani na trgu delovne sile ali dvigne svojo izobrazbeno raven, ki mu omogoča karierno in osebno rast ter odpira nove poti.

Katere programe izvajamo na GSŠ Kočevje?

Na GSŠ Kočevje izvajamo programe nižjega poklicnega izobraževanja: obdelovalec lesa, srednjega poklicnega izobraževanja: trgovec, mizar, oblikovalec kovin – orodjar, poklicno tehniškega izobraževanja ali tako imenovane 3+2 programe: ekonomski in lesarski tehnik, programe srednjega strokovnega izobraževanja: ekonomski, strojni in lesarski tehnik ter programe splošnega izobraževanja gimnazija in maturitetni tečaj. V šolskem letu 2020/21 imamo pri izobraževanju odraslih dve novosti in sicer program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar, ki smo ga pridobili v sodelovanju z Domom starejših občanov v Kočevju in program poklicno tehniškega izobraževanja strojni tehnik.

Omogočamo obročno odplačevanje!

V želji, da čim večjemu številu ljudi omogočimo pridobitev izobrazbe, šola omogoča vsem kandidatom obročno odplačevanje šolnine glede na število opravljenih izpitov v mesečnih obrokih.
Potrebno je poudariti, da je do 30. 9. 2020 oz. do porabe sredstev s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije objavljen Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.

Večje število naših udeležencev izobraževanja odraslih, ki so uspešno zaključili šolanje, so že pridobili sredstva oz. povračilo šolnin. V programih izobraževanja odraslih sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje, ki sofinancira izobraževanje brezposelnega posameznika, zlasti v deficitarnih poklicih in v primeru, kadar posamezniku za dokončanje šolanja manjka manjše število izpitov. Uspešno je tudi sodelovanje z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri poklicni rehabilitaciji, ki je ravno tako financirana s strani imenovanega zavoda.

Na področju neformalnega izobraževanja smo v povezavi z Ljudsko univerzo v Kočevju in vodilnim konzorcijskim partnerjem ZIK iz Črnomlja od leta 2018 do 2020 izvajali brezplačne tečaje za Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc. Prav tako na šoli poteka štiri letni projekt MUNERA3 2018-2022, v katerem izvajamo brezplačne tečaje za pridobitev in izpopolnjevanje znanj za gospodarstvo. V dveh letih smo izvedli dva usposabljanja za CNC operaterje, jezikovne tečaje ter tečaje s področja informacijsko komunikacijske tehnologije.

Na razpise se bomo prijavljali tudi v bodoče

Tudi v prihodnje se bomo prijavljali na razpise za pridobitev sredstev iz Evropskih socialnih skladov, ki omogočajo brezplačno izvajanje tečajev za pridobitev poklicnih in splošnih kompetenc ter izpopolnjevanje znanja zaposlenih glede na potrebe gospodarstva.

Naši zadovoljni in uspešni udeleženci izobraževanja odraslih in udeleženci tečajev so za nas dokaz, da delamo dobro, obenem pa motivacija in odgovornost za vse prihodnje generacije. Trudili se bomo, da bomo tudi v prihodnje izvajali izobraževanja glede na potrebe trga in pridobivali nove programe.
S svojim delom želimo v naši regiji pripomoči k manjši stopnji brezposelnosti ter k uspehu, zadovoljstvu in rasti vsakega posameznika.

V veselje nam bo, če bomo tudi vam lahko pomagali na poti do vašega uspeha.

Helena Marolt, Gimnazija in srednja šola Kočevje

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki