fbpx
E-UTRIP
Aktualno Gospodarstvo Novice Ribnica

Šest pomembnih ribniških stavb bo deležnih obnove

Ministrstvo za infrastrukturo je Občini Ribnica dodelilo do 515.125,24 EUR nepovratnih sredstev iz strani Evropske kohezijske politike. Občina je namreč v maju oddala vlogo na razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023.

Kot so zapisali na občinski spletni strani, ima občina v lasti številne nepremičnine. Z njimi upravlja občina in so namenjene javnemu interesu. Številne stavbe so potrebne prenove. V načrtu je prenova šestih stavb, večina teh je bila zgrajenih pred desetletji, dodajajo na Občini.

“Kljub temu, da so bile redno vzdrževane in ves čas v funkciji, so po letih uporabe vendarle potrebne večjih investicijskih vlaganj in gradbenih posegov. Z investicijsko namero v prenovo energetskih sistemov z zamenjavo kotlov, prenovo razsvetljave, vgradnjo termostatskih ventilov, izolacije podstrešja ter ureditvijo prezračevanja se bo izkoriščal potencial učinkovite rabe energije, povečeval se bo delež obnovljivih virov v teh stavbah, izboljšali se bodo pogoji za uporabnike stavb, izboljšala se bo funkcionalnost ter podaljšala življenjska doba stavb.”

Občina bo prenovila:

  • Občina Ribnica

V okviru izvedbe investicije v stavbi Občine Ribnica je predvidena namestitev toplotne zaščite na zunanje stene proti terenu. Predvidena je zamenjava manjšega števila stavbnega pohištva. Poleg tega se bo zamenjalo vsa obstoječa energetsko neučinkovita svetila z LED svetili.

  • Športni center Ribnica

Ravno tako se bodo vgradila LED svetila tudi v delu prostorov v Športnem centru Ribnica.

  • OŠ Ribnica – stavba A

V OŠ Ribnica – stavba A se na ogrevalnih telesih zamenjajo radiatorski ventili s termostatskimi glavami, izvede se hidravlično uravnoteženje sistema. Tudi tu je predvidena zamenjava vseh obstoječih energetsko neučinkovitih svetil z LED svetili.

  • OŠ Ribnica – stavba B

Prenavlja se tudi stavba B OŠ Ribnica, kjer je v okviru izvedbe investicije predvidena namestitev toplotne zaščite na streho. Predvidena je zamenjava strešne kritine, saj je ta dotrajana in neprimerna za ponovno namestitev. Na ogrevalnih telesih se zamenjajo radiatorski ventili s termostatskimi glavami za regulacijo temperature, izvedlo se bo hidravlično uravnoteženje sistema ter centralno prezračevanje. Ravno tako v tej stavbi nameščajo nova LED svetila.

  • POŠ Dolenja vas

V POŠ Dolenja vas je predvidena gradnja toplotne črpalke zrak/voda ali voda/voda za ogrevanje stavbe, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z novim, obstoječa svetila se menjajo z novimi LED svetili. Tudi tu se bodo menjali radiatorski ventili s termostatskimi glavami, izvedlo se bo hidravlično uravnoteženje sistema.

  • Rokodelski center Ribnica

V Rokodelskem centru Ribnica je predvidena vgradnja toplotne črpalke zrak/voda ali voda/voda za ogrevanje stavbe. Vgradilo se bo nova LED svetila.

FOTO: RIC Ribnica.

Vrednost celotne investicije znaša 1.418.688 EUR. Občina Ribnica bo v kratkem objavila javno naročilo za izbor izvajalca, po terminskem načrtu pa naj bi se investicija zaključila v drugi polovici leta 2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju,« so zapisali na občinski spletni strani.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki