fbpx
E-UTRIP
Foto: Komunala Kočevje
Aktualno Dobro je vedeti Kočevje Narava Narava & zdravje Zanimivosti & Zabava

Ko stanovanjski blok napačno ločuje… Komunala Kočevje odgovarja

Nepravilna uporaba zabojnikov oziroma ne(pravilno) ločevanje odpadkov je še vedno zelo pereča in problematična tema vseh slovenskih občin. Z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki ga sprejmejo občine, veljajo tako za fizične osebe kot pravne subjekte. Temelj odloka je obvezno ločevanje odpadkov in prepoved ravnanja, ki bi imelo za okolje negativne posledice, kot je denimo mešanje različnih vrst odpadkov med seboj in tudi neustrezno odlaganje odpadkov (denimo izven zabojnikov, v naravo…).

»Komunala Kočevje izvaja svetovalni nadzor nad vsebino zabojnikov za odpadke z namenom, da se uporabnike seznani z nepravilnostmi pri ločevanju odpadkov in se jim poda nasvete ter usmeritve za pravilno ločevanje odpadkov. Komunala Kočevje ni organ, ki izvaja kazenske sankcije zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki, je pa dolžna o ugotovljenih nepravilnostih obveščati pristojne inšpekcijske službe,« pravi Saša Kljun, vodja ravnanja z odpadki na Komunali Kočevje.

Prekrškovne postopke in sankcionioranje nepravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki (tako neločevanje kot odlaganje v naravo) v občini Kočevje vodi Medobčinski inšpektorat, za odlaganje nekomunalnih odpadkov v naravo pa je pristojen okoljski inšpektorat.

Največji “ekološki otok” predstavlja zbirni center Mozelj. Foto: Komunala Kočevje

Najprej opozorilo…

Komunala Kočevje sledi dogovorjenemu postopku obveščanja uporabnikov pri pregledovanju vsebine zabojnikov za komunalne odpadke. Ob prvi ugotovljeni kršitvi delavci komunale na zabojnik nalepijo rdečo nalepko, kar nekako uporabnika opozori na večjo previdnost ločevanja odpadkov. Ob ugotovitvi druge kršitve na zabojnik nalepijo opozorilno nalepko, uporabnik pa na dom prejme tudi obvestilo s prikazanimi nepravilno odloženimi odpadki in tudi s pojasnilom, kam ti odpadki sicer sodijo ter podatkom o globi za neločevanje odpadkov. Ob tretji kršitvi se izdela zapisnik o ugotovljenem nepravilnem ločevanju odpadkov, ki se ga posreduje Medobčinskemu inšpektoratu, ki od tu dalje prevzame postopek in tudi izvaja pregled vsebine zabojnikov ter ukrepa v skladu s pooblastili.

Pravne osebe do 5.000 evrov, posamezniki do 1.000 evrov kazni

Nespoštovanje odloka o ravnanju z odpadki za seboj seveda nosi tudi denarne posledice. Za pravne osebe globe znašajo od 300 evrov do 5.000 evrov in za odgovorno osebo pravne osebe od 200 € do 500 €. Za posameznika (fizično osebo) so predpisane globe 100 € do 1.000 €, pri čemer je 100 € predpisana globa za neločevanje odpadkov, 1.000 € pa za neustrezno odlaganje odpadkov v naravo.

Večni problem embalaže…

Pri ravnanju z odpadlo embalažo velja, da je potrebno le-to očistiti vseh vrst ostankov in jo, če je potrebno, splahniti z vodo ter stisniti. Komunala Kočevje pa na terenu opaža, da le redki uporabniki voluminozno embalažo stisnejo, s čimer bi pravzaprav prihranili tudi kar nekaj prostora v svojih zabojnikih. »Pogosti so prizori, ko iz zabojnika za papir gleda velika, nezložena škatla, zabojniki za embalažo so polni nestisnjenih tetrapakov in plastenk, pogosto je v zabojnikih za embalažo ali steklo tudi neizpraznjena embalaža,« utrinke s terena ubesedi Saša Kljun.

Splakovanje embalaže se ne zahteva, pomembno je, da je embalaža temeljito izpraznjena, da iz nje ne teče in ne kaplja.

Embalaža ni (vsa) plastika! Foto: Komunala Kočevje

Odpadki so težava nas samih in nikogar drugega!

Izvor problematike vidimo pri vedno večji tendenci k prelaganju odgovornosti posameznika na druge nivoje in institucije. Miselnost, da so odpadki in težave z njimi problem lokalne skupnosti ali države, je napačna – odpadki so težava vsakega posameznika, saj smo vsi mi tisti, ki odpadke proizvajamo.

Kje se največkrat pojavljajo napake, kaj ljudem predstavlja največ težav?
Najpogostejše napake so: biološki odpadki v MKO in embalaži, biološki odpadki v plastičnih vrečkah, zamenjava pojmov embalaža in plastika, plenice v embalaži, neizpraznjena embalaža, ravno steklo in žarnice v zabojniku za steklo itd.

Kaj pa stanovanjski bloki? Kdo je dolžan plačati kazen?

Ločevanje odpadkov je obvezno za vse uporabnike, zato se ustrezno ločevanje odpadkov seveda ugotavlja tudi pri večstanovanjskih stavbah. Slednje poteka na način, da se vsi odpadki iz zabojnikov najprej pravilno presortirajo, tako, kot bi to sicer morali storiti že njihovi uporabniki. Nato se ugotovi masni delež posameznih vrst odpadkov (torej koliko kilogramov embalaže, papirja, stekla in steklene embalaže, bio odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov itd.), od tega pa se potem ugotovi še delež nepravilno odloženih odpadkov.

Na podlagi obvestila o ugotovitvi neustrezno ločenih odpadkov in odredbe Medobčinskega inšpektorata Komunala Kočevje prevzame neustrezno ločene odpadke in upravniku stavbe zaračuna stroške za izvedena dela.

Torej…
Ker je v večini primerov kršitev pri večstanovanjskih stavbah posameznega kršitelja težje ugotoviti, tu ne gre za prekrškovne oz. kazenske postopke, temveč za poplačilo stroškov zaradi opravljenega dela,« še pojasni Komunala Kočevje.

N.Š.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki