fbpx
E-UTRIP
Foto: SiDG.
Aktualno Gospodarstvo Kočevje

SiDG v letu 2021 z rekordnimi rezultati poslovanja

Ob 71 milijonih evrov prihodkov in 1,1 milijona m3 gozdne proizvodnje SiDG dosegel čisti dobiček v višini 14 milijonov evrov

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je po prvih ocenah poslovno leto 2021 zaključila z rekordnim čistim dobičkom v višini 14 milijonov evrov, kar je 87 % več kot leto pred tem in 83 % nad planom. Družba je dosegla s planom predviden obseg gozdne proizvodnje in posekala 1,1 milijona m3 gozdnih lesnih sortimentov, kar je na ravni iz leta pred tem.

Donosnost poslovanje (EBITDA marža) je po prvih ocenah poslovanja znašala 27 %, medtem ko je leta 2020 znašala 19 %. Dosežena donosnost poslovanja je tudi bistveno višja, kot je predvideval rebalans poslovnega načrta (18 %). Prihodki so v letu 2021 znašali 71 milijonov evrov, leto pred tem pa so dosegli 57 milijonov evrov. Plan poslovanja je sicer predvideval prihodke v višini 64 milijonov evrov. Odhodki so znašali 54 milijonov evrov, kar je skladno s planom poslovanja.

Večina gozdnih lesnih sortimentov je bila tudi lani prodana kupcem po dolgoročnih prodajnih pogodbah, ki izkazujejo lastno predelavo lesa. Od 1,1 milijona m3 je bilo tako lesno-predelovalni industriji po dolgoročnih pogodbah prodanih 0,9 milijona m3, kar predstavlja 85 % celotne prodaje. Leta 2020 je delež prodaje po dolgoročnih pogodbah znašal 57 %, v letu 2019 pa 69 %. Delež prodaje gozdnih lesnih sortimentov slovenskim kupcem ostaja na ravni iz prejšnjih let in znaša skoraj 97%. Izpostaviti velja še, da je SiDG konec lanskega leta prvič organiziral lastno dražbo vrednejših sortimentov, ki je glede na dosežene cene hlodovine presegla vsa pričakovanja.

SiDG je tudi v letu 2021 z nabavo nove mehanizacije nadaljeval s krepitvijo zmogljivosti lastne gozdne proizvodnje. Medtem ko je konec leta 2020 delež lastne gozdne proizvodnje v celotni proizvodnji znašal 11 %, se je lani zvišal na 18 %. Z lastnimi zmogljivostmi za sečnjo in spravilo je SiDG posekal 190.000 m3. V letošnjem letu bo delež lastne gozdne proizvodnje presegel 20 %, kolikor je predvideno tudi v strateških načrtih družbe. Z lastnimi transportnimi zmogljivostmi je bilo v 2021 prepeljanih 174.000 m3 gozdnih lesnih sortimentov, v letu pred tem 172.000 m3. Število zaposlenih je predvsem na račun krepitve lastnih gozdarskih zmogljivosti zraslo iz 300 na 342 na zadnji dan lanskega leta.

Strošek nadomestila za upravljanje z gozdovi v lasti RS, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije, bo za preteklo leto znašal 13,4 milijona evrov (v letu pred tem 10,8 milijona evrov). Kot je znano, se sredstva gozdnega sklada, s katerimi upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med drugim namenjajo za pridobivanje gozdov, financiranje ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih, promociji rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig, občinam, v katerih je potekala sečnja v državnih gozdovih, za gradnjo in vzdrževanje lokalne infrastrukture…

SiDG je storil tudi pomemben korak k vzpostavitvi lesnih centrov. Konec novembra 2021 je objavil javni poziv za sodelovanje strateških partnerjev pri vzpostavljanju lesno predelovalnih centrov. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb se izteče 31. januarja 2022. SiDG je pripravljen v lesne centre vstopiti s kapitalskim vložkom v znesku do 7,4 milijona evrov, pri čemer bi bil kapitalski delež SiDG manjšinski (do 49 %) in zagotovitvijo delne dobave surovine. Cilj je vzpostaviti enega ali več lesno predelovalnih centrov, pri izbiri strateških partnerjev bo družba upoštevala predvsem možnost vzpostavitve deficitarne predelovalne panoge na področju gozdno lesne verige (npr. proizvodnja furnirjev), daljše verige predelave lesa, doseganje višje dodane vrednosti predelave lesa in uvajanje novih način predelave in dodelave lesa.

V zaključni fazi so tudi priprave na prestrukturiranje podjetja Snežnik Kočevska Reka, ki je v 100 % lasti SiDG. Prestrukturiranje Snežnika, ki ga bo SiDG izvedel samostojno, vključuje tehnološko prestrukturiranje (investiranje v nove zmogljivosti in tehnično nadgradnjo obstoječih zmogljivosti), poslovno in finančno prestrukturiranje, razvojno prestrukturiranje (investicije v vzpostavitev proizvodnje izdelkov z višjo dodano vrednostjo) in intenziven kadrovski razvoj. V letošnjem letu načrtuje SiDG v začetek prestrukturiranja svojega hčerinskega podjetja preko dokapitalizacije vložiti 5 milijonov evrov, skupaj pa v prihodnjih letih okoli 12 milijonov evrov. Snežnik je v primerjavi s prejšnjimi leti v letu 2021 posloval pozitivno in tako bistveno izboljšal svojo poslovno kondicijo.

Mag. Robert Tomazin, direktor SiDG.Foto: Alen Dabič.

»Za nami je zahtevo in naporno, a obenem izjemno uspešno poslovno leto. Še bolj pa nas lahko veseli, da smo v letu 2021 postavili temelje za velike razvojne korake v poslovanju, ki nas čakajo v letošnjem letu in letih, ki prihajajo. Temu primerno so ambiciozno zastavljeni tudi cilji za leto 2022. SiDG odločno stopa na pot poslovne odličnosti in odličnosti pri sodelovanju z vsemi ostalimi deležniki v gozdno-lesni verigi,« je rezultate poslovanja komentiral mag. Robert Tomazin, glavni direktor SiDG.

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki