fbpx
E-UTRIP
FOTO: Občina Ribnica.
Aktualno Gospodarstvo Občina

Ribniška industrijska cona se bo širila, v pomoč 1,3 mio evrov

Občina Ribnica je bila znova uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Občina je prejela sklep MGRT o odobriti kar 1,3 mio evrov sofinancerskih sredstev za komunalno opremljanje IC Lepovče. V sklopu tega projekta je predvidena razširitev IC Lepovče, s čimer se  bo okrepila konkurenčnost gospodarstva, povečala dodana vrednost podjetij, izboljšali se bodo pogoji za gospodarske aktivnosti in nastanek novih delovnih mest, svoj prostor pa bodo dobila tudi visokotehnološka podjetja, ki potrebujejo spodbudno okolje za svoj razvoj. Izvedbena dela bodo potekala med majem 2023 in decembrom 2025, sporoča Občina Ribnica na uradni spletni strani.

Obstoječa IC Lepovče je z izjemo nekaj posameznih zemljišč v celoti pozidana. Razširitev cone predvideva komunalno opremljanje približno 8,012 ha velikega območja severovzhodno od obstoječe IC Lepovče, ki trenutno predstavlja z gozdom prekrite površine ob vznožju Male gore.

Občina Ribnica je investicijo prijavila na javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki ga je marca 2022 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Javni razpis je v Načrt za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, in v naložbo IC: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture. S prijavo projekta na omenjeni javni razpis je bilo mogoče pridobiti nepovratna sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini do 100 % upravičenih stroškov projekta oz. največ 1.300.000,00 EUR (upoštevajoč morebitno finančno vrzel). Občina Ribnica je z oddajo vloge na MGRT zaprosila za maksimalnih 1.300.000,00 EUR (75,76 % vseh upravičenih stroškov projekta).

Glavne tehnične značilnosti in cilji investicije so:

– površina komunalno opremljenega dela cone: 8,012 ha,

– uporabne površine za gospodarstvo po zaključku investicije: 5,742 ha,

– izgradnja skupaj približno 780 m dostopnih oz. notranjih cest (260 m ceste PA, 280 m ceste PB in 240 m ceste PD),

– izgradnja enostranskega pločnika, cestne razsvetljave in meteorne kanalizacije ob novih cestah,

– izgradnja novega vodovoda v oz. ob novih cestah ter priključitev na obstoječe vodovodno omrežje, izgradnja hidrantnega omrežja,

– izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih in industrijskih odpadnih voda ob novih cestah ter priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, ki se konča na čistilni napravi,

– nadgradnja obstoječe ČN,

– izgradnja EE omrežja in transformatorske postaje z močjo transformatorja do 1.000 kVA,

– izgradnja TK omrežja in 2 ekoloških otokov,

– izgradnja parkirišča (skupaj 32 PM, od tega 7 PM z nadstrešnico za car sharing, 4 PM za polnjenje električnih vozil, 18 zelenih PM – iz travnih plošč), 

– izgradnja sončne elektrarne vršne moči 13,7 kW za napajanje cestne razsvetljave in polnilnic za električna vozila na nadstrešnici za car sharing,

– izvedba parkovnih površin z zalogovnikom vode za vzdrževanje zelenic ter hortikulturne ureditve ob pločnikih.

FOTO: Samo Pogorelc, župan Občine Ribnica.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki