fbpx
E-UTRIP
Aktualno Ribnica

Podpisana pogodba za izvedbo energetskih sanacij stavb Občine Ribnica

Danes je župan Samo Pogorelc podpisal pogodbo z izvajalcema za izvedbo Projekta celovite energetske prenove stavb Občine Ribnica. V postopku javnega naročila, ki je bilo razdeljeno v dva sklopa, sta bila kot najugodnejša ponudnika zbrana, za sklop 1, ki obsega energetske ukrepe, podjetje Blesk 2 d.o.o., za sklop 2, ki obsega CNS in energetski monitoring, pa podjetje IMP, d.d. iz Ljubljane s partnerjem Gordeja d.o.o. iz Vrhnike. Vrednost celotnega projekta znaša 1.110.752,14 € z DDV, od tega bo Ministrstvo za infrastrukturo iz naslova Evropske kohezijske politike sofinanciralo projekt v višini  515.125,24 €.  

V sklopu projekta se bo prenovilo 6 stavb v lasti Občine Ribnica: Športni center Ribnica, OŠ Ribnica – stavba A, OŠ Ribnica – stavba B, POŠ Dolenja vas, Rokodelski center Ribnica in Občina Ribnica. 

V okviru izvedbe investicije v stavbi Občine Ribnica je predvidena menjava obstoječih energetsko neučinkovitih svetil z LED svetili. V Rokodelskem centru Ribnica je predvidena vgradnja toplotne črpalke zrak za ogrevanje stavbe in vgradnja novih LED svetil. Ravno tako se bodo vgradila LED svetila tudi v delu prostorov v Športnem centru Ribnica. Prenavljajo se tudi tri stavbe osnovne šole. V OŠ Ribnica – stavba A se na ogrevalnih telesih zamenjajo radiatorski ventili s termostatskimi glavami, izvedla se bo zamenjava vseh obstoječih energetsko neučinkovitih svetil z LED svetili. Prenavlja se tudi stavba B OŠ Ribnica, kjer je v okviru izvedbe investicije predvidena zamenjava strešne kritine, saj je le-ta dotrajana in neprimerna za ponovno namestitev, ob tem se bo na streho namestila toplotna zaščita. Na ogrevalnih telesih se zamenjajo radiatorski ventili s termostatskimi glavami za regulacijo temperature, izvedlo se bo prezračevanje kuhinje in jedilnice. Ravno tako se tudi v tej stavbi nameščajo nova LED svetila. V POŠ Dolenja vas je predvidena vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavbe, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z novim, obstoječa svetila se menjajo z novimi LED svetili. Tudi tu se bodo menjali radiatorski ventili s termostatskimi glavami. V vseh stavbah, ki se prenavljajo, se bo namestilo CNS in energetski monitoring.   

Izvajalci bodo z deli pričeli še v tem tednu, projekt pa bo v celoti zaključen do 31.8.2023.

Glavni cilji projekta so:

–        zagotoviti energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Ribnica;

–        izboljšati energetsko učinkovitost stavb, zmanjšati rabo energije in znižati stroške za energijo;

–        izboljšati delovne in bivalne pogoje vseh uporabnikov stavb;

–        zmanjšati emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje in posledično blažiti podnebne spremembe;

–        zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževalcev, ki vplivajo na kakovost zraka;

–        izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih,

–        podaljšati življenjsko dobo javnih stavb.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 

Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si

VIR: Občina Ribnica

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki