fbpx
E-UTRIP
FOTO: Policija.si
Izpostavljeno Aktualno

Kriminalisti na delu v Kočevju in Ribnici

Na območju ljubljanske policijske uprave so policisti preiskali večje število kaznivih dejanj, zoper več osumljencev je bil odrejen pripor, za zagotavljanje varnosti pa izvajamo usmerjene poostrene nadzore in na varnostno obremenjena območja napotujemo več policistov

Ljubljanski kriminalisti in policisti so v zadnjih treh mesecih uspešno preiskali več premoženjskih kaznivih dejanj, ki so bila storjena v Ljubljani, okolici Grosuplja in na Kočevskem. Uspešne preiskave so plod kakovostno izvedenih prvih ukrepov na kraju kaznivih dejanj in ogledov krajev kaznivih dejanj ter nadaljnjega intenzivnega, usmerjenega in tudi analitičnega zbiranja obvestil ter preiskav sledi, zavarovanih na ogledih.


V zadnjih treh mesecih je bila 22 osumljencem odvzeta prostost, ki so bili osumljeni za 72 različnih kaznivih dejanj. Vsi osumljenci so bili v nadaljevanju s kazenskimi ovadbami privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil pripor.

Med preiskanimi kaznivimi dejanji najbolj izstopajo naslednja kazniva dejanja:
– na območju Grosuplja, Ivančne Gorice in Ribnice je bilo preiskanih 6 kaznivih dejanj Velikih tatvin oziroma vlomov v župnišča, pomembno pa je, da po prijetju osumljencev tovrstnih kaznivih dejanj ne beležimo več;
– na območju Kočevja 4 kazniva dejanja Velike tatvine (vlomi v trgovine s tehničnim blagom in gostinski lokal) ter kaznivo dejanje poskusa vloma in ob tem poškodovanje tuje stvari;
– na območju Ribnice so bila preiskana 3 kazniva dejanja (rop, nasilništvo, tatvina);
– na območju Viča je bilo preiskanih 6 kaznivih dejanj Velike tatvine (vlomi v stanovanjske hiše) in 6 kaznivih dejanj Velike tatvine (drzne tatvine);
– na območju centra Ljubljane je bilo preiskanih 11 kaznivih dejanj (tatvine), 5 kaznivih dejanj Velike tatvine (vlomi v gostinske lokale), 3 kazniva dejanja Velike tatvine (drzne tatvine), 3 kazniva dejanja oboroženega ropa (trafike) in 10 kaznivih dejanj v povezavi z drogami.


Policisti redno spremljamo vse varnostno zanimive dogodke, jih smiselno razvrščamo in povezujemo v sklope ter analiziramo. S tem lahko določimo teritorialno in vsebinsko povezane varnostne pojave, ki imajo podoben temelj, ter na tej podlagi načrtujemo svoje aktivnosti.

Pri pregledu stanja javne varnosti je bilo ugotovljeno, da so mestne enote policije na območju Policijske uprave Ljubljana v letu 2023 (do 31. 8. 2023) skupaj obravnavale 10.336 kaznivih dejanj, kar je v primerjavi s predhodnim letom za 14,2 % več, zaradi česar smo za zagotavljanje večje javne varnosti v zadnjem času (od meseca julija dalje) na določenih območjih izvajali poostrene nadzore z namenom obvladovanja kriminalitete, predvsem ulične kriminalitete, kjer smo izvedli večje število različnih policijskih postopkov, med drugimi tudi:
– 1.514 različnih postopkov policije (ugotavljanje identitete, kazniva dejanja in prekrški);
 okoli 100 prekrškov v povezavi s prepovedanimi drogami (manjša količina – za lastno uporabo);
– in sami zaznali 50 različnih kaznivih dejanj (izstopajo kazniva dejanja v povezavi s prepovedanimi drogami (preprodaja), tatvine in drzne tatvine).

Za policijo je vsako kaznivo dejanje nedopustno in se preganja konkretni osumljenec in storilec vsakega konkretnega kaznivega dejanja.  Glede osumljencev storjenih kaznivih dejanj lahko povemo, da gre v večini primerov za osumljence, ki so državljani Slovenije in sicer v nekaj več kot dveh tretjinah vseh primerov (73%), manjši procent (3%) gre za državljane ostalih evropskih držav. Nekaj manj kot tretjina (24%) je državljanov t.i. tretjih držav, med njimi so večinoma državljani Bosne in Hercegovine, Srbije in Kosova. Od vseh osumljencev približno 4,5% predstavljajo osumljenci iz preostalih tretjih držav, kot sta naprimer Alžirija in Maroko ter ostale.

Vsekakor pa to ni edino delo, ki ga policisti vsak dan opravljamo pri preprečevanju kriminalitete, zagotavljanju javne varnosti ter zagotavljanju občutka varnosti meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Lahko izpostavimo obilo nalog, povezanih s poplavami, odpravljanjem posledic in skrbi za premoženje ljudi ob teh dogodkih. Pri tem velja izpostaviti, da smo na območju celotne Policijske uprave Ljubljana obravnavali zgolj eno kaznivo dejanje tatvine predmetov manjše vrednosti izpred ene izmed stanovanjskih hiš. S stalno prisotnostjo na terenu smo zagotavljali, da do odklonskih ravnanj ne bi prišlo.

Policija se zaveda tudi problematike s področja prepovedanih drog, zaradi česar izvaja aktivnosti za preprečevanje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami tako v smislu posamične preprodaje, kot organiziranih kaznivih dejanj. Izvaja tudi aktivnosti za odkrivanje prekrškov s tega področja. Do tovrstne (in tudi druge) kriminalitete imamo ničelno toleranco, saj se zavedamo da negativno vpliva na splošno kriminaliteto in s tem povezanimi kaznivimi dejanji, kot so tatvine in podobno, ter tudi na zdravje ljudi.

Žrtve kaznivih dejanj naj obvestijo policijo

Zavedati pa se je treba, da za varnost in preprečitev kaznivih dejanj lahko veliko naredimo tudi sami. V kolikor postanemo žrtev, je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo. Pomembno je tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pa pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali drugih ki bi o teh kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem policiji podajo informacije. S tem bodo tovrstna kazniva dejanja preprečena ali v največji možni meri zaznana, preiskana in storilci ustrezno procesuirani. Zato ob tej priložnosti pozivamo vse, tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj, da o tem takoj obvestijo policijo na št. 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.

Na Policijski upravi Ljubljana se zavedamo dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih s področjem migracij in nastanitvijo oseb v azilnem domu. V okolišu azilnega doma in tudi na drugih lokacijah, kot so avtobusna postajališča, avtobusna in železniška postaja Ljubljana, Logatec…, dnevno ocenjujemo varnostne razmere in na tej podlagi načrtujemo ukrepe, tako da zagotavljamo varnost v največji možni meri in preprečujemo kazniva ravnanja. Eden izmed dejavnikov, ki ga pri oceni varnostnih razmer upoštevamo, je zagotovo tudi število oseb, nastanjenih v azilnem domu. Poudarjamo, da pri zagotavljanju varnosti intenzivno sodelujemo z vodstvom oziroma predstavniki azilnega doma, varnostnimi službami ter drugimi deležniki pri skupnem cilju, t.j. zagotavljanju varnosti vsem. V tej zvezi si medsebojno izmenjujemo informacije o vseh vprašanjih, ki zadevajo varnost, tako v azilnem domu kot okolici.

Enako izvajamo druge preventivne ukrepe in sodelujemo s pristojnimi institucijami ter lokalno skupnostjo. Zavedamo se pomena tesnega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljamo in krepimo občutek varnosti pri ljudeh. Policija tako v vseh varnostno obremenjenih območjih, poleg stalne prisotnosti, s skupnostjo navezuje stike, pridobiva in vrednoti ter vzajemno tudi posreduje informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju.

Na vseh kritičnih delih mesta, kot tudi drugje, kjer se pojavi varnostna problematika, zagotavljamo javno varnost bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori, bodisi z usmerjeno prisotnostjo policistov z različnimi oblikami dela (civilne patrulje, patrulje policistov konjenikov, vodnikov službenih psov itd.). Več takšnih nadzorov opravljamo v nočnem času, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na mestih, kjer je pričakovati večje število ljudi. S takšnim delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje in na kritična območja vselej napotili zadostno število policistov, tako v smislu preprečevanja, zaznavanja in tudi obravnave vseh odklonskih pojavov. Pri tem sodelujemo z drugimi policijskimi upravami in izkoriščamo tudi kader pomožne policije.

Ob zaključku bi se zahvalili za pomoč in sodelovanje občanom, prijaviteljem, lokalni skupnosti, ki so nam pomagali pri preiskavi kaznivih kot drugih odklonskih ravnanj. Verjamemo, da delamo dobro v dobrobit državljanov in verjamemo, da bo sodelovanje z lokalno skupnostjo in strokovno delo policistov pripomoglo preprečevati in uspešno preiskati še več kaznivih ravnanj.

VIR: Policijska uprava Ljubljana

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki