fbpx
E-UTRIP
Aktualno

Februarja se obeta podražitev varstva v Vrtcu Kočevje

Na 3. redni seji Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17. 1. 2019, bodo občinski svetniki skupaj z županom Občine Kočevje, dr. Vladimirjem Prebiličem, med drugim obravnavali (in sprejeli) tudi predlog Sklepa o določitvi cene programa v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kočevje.

Področje predšolske vzgoje sodi med temeljne naloge občine, obveznosti in pristojnosti občine, potrebne za izvajanje in financiranje predšolske vzgoje pa ureja Zakon o vrtcih, ki določa, da se predšolska vzgoja financira iz javnih sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Osnova za plačilo staršev in sredstva ustanovitelja je cena stroškov vzgoje, varstva in prehrane. Morebitne ugodnosti pri ceni določi pristojni organ občine na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in se oblikujejo glede na vrsto oddelka. Oddelki so oblikovani glede na starost otrok, in sicer prvo (od 1. do 3. leta) in drugo starostno obdobje (od 3. leta do vstopa v šolo), v razvojni oddelek ali tudi kombinirani oddelek, v katerega so vključeni otroci od 3. do 4. leta.

Med elemente cene programa se upoštevajo stroški dela (plače, obvezni prispevki delodajalca in drugi stroški dela, kot denimo dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres, nadomestila stroškov prehrane in prevoza, nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ipd.), stroški materiala in storitev (ogrevanje, elektrika, voda, komunala, čiščenje, vzdrževanje ipd.) ter stroški živil za pripravo obrokov za otroke. Občina kot ustanoviteljica pokriva razlike med ceno programov in plačilom staršev, prispeva pa tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa, kot so denimo obnova opreme, pohištva, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin ipd.

Trenutno je v Vrtec Kočevje vključenih 569 otrok, ki so razporejeni v 34 oddelkov, in sicer v 15 oddelkov prve starostne skupine in v 19 oddelkov druge starostne skupine. Trenutna cena Vrtca Kočevje za prvo starostno skupino znaša 484,73 evrov, za drugo starostno skupino pa 359,39 evrov. Cena vključuje varstvo največ 9 ur na dan z zajtrkom, dopoldansko malico, kosilom in popoldansko malico. Cena prehrane znaša 2,10 evra na dan.

Veljavni Sklep omogoča tudi olajšave znižanega plačila, in sicer se cena za 10 odstotkov zniža vsem staršem, ki imajo stalno prebivališče v občini Kočevje ter dodatno ugodnost »rezervacije« (zaradi poletnih počitnic ali bolezni, ko bo otrok odsoten več kot 15 delovnih dni), katero starši plačajo 50 odstotkov ceneje od višine zneska, ki jim je bil določen za plačevanje varstva.

Zakaj podražitev?

Predlog Sklepa navaja, da so se stroški v zadnjih letih zaradi odprave varčevalnih ukrepov, anomalij v plačilnem sistemu in napredovanja javnih uslužbencev bistveno zvišali, kar je tudi povzročilo dvig ekonomske cene v letu 2018. Decembra je bil tudi podpisan Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki zagotavlja dvig zaposlenih za najmanj en plačilni razred. Uvaja se tudi jubilejna nagrada za 40 let, višja je odpravnina ob upokojitvi, višji je letni regres in s prvim januarjem tudi minimalna plača. Stroški dela se bodo tako v primerjavi z lanskim letom zvišali za dobrih 6 odstotkov.

Za koliko?

Cena za prvo starostno obdobje se bo v primerjavi z letom 2018 povišala za skoraj 10 odstotkov. V lanskem letu je tako cena programa znašala 484,73 evrov, od februarja 2019 pa bo višja za kar 52 evrov in bo torej znašala 532,77 evrov.

Poglejmo primer: Če so starši za varstvo otroka lani plačevali s 35 % ugodnosti (5. mesto na lestvici za plačilo vrtca, kar pomeni, da je bil v tej družini povprečni mesečni dohodek na osebo od 432,77 do 545, 98 evrov) mesečno 152,69 EUR, bodo od februarja naprej morali pod enakimi pogoji plačati dobrih 15 evrov več, torej 167,82 evrov.

Cena za varstvo za drugo starostno obdobje bo v primerjavi z lanskim letom povišala za polovico manj, torej za 5 odstotkov, kar pomeni, da bo z lanskih 359,39 EUR skočila na 377,45 EUR, kar je več za skoraj 20 EUR. Največji delež nove cene predstavljajo stroški dela, potem stroški materiala in storitev ter stroški živil. Dodatne, že zgoraj omenjene ugodnosti znižanega plačila za vrtec, se ohranjajo v enakem deležu, kot je trenutno veljavno.

Cilj podražitve vrtca je doseči stabilno financiranje in delovanje javnega zavoda, ki zadnje čase beleži višje odhodke kot prihodke, kar povzroča težave pri izvajanju dejavnosti.

N.Š.

(po Predlogu Sklepa o določitvi cene programa v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kočevje)

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki