fbpx
E-UTRIP
Prvi poslovni prostori Posojilnice v Ribnici, kasneje hlev last g. Ivana Arka.
Aktualno Gospodarstvo Ribnica

»Črno – beli spomini«: Posojilnica v Ribnici od leta 1888

Posojilnica Ribnica, r.z.z.o.z. – registrovana zadruga z omejeno zavezo je začela uradno delovati 1. junija 1888. Ustanovitelj posojilnice je bil takratni notar Erhovinc Franc, in Višnikar France, ki je bil takratni višji sodnik v Ribnici, nato pa tudi prvi načelnik posojilnice. Ideja ustanovitve posojilnice je bila porojena leta 1887. Sestavljena so bila pravila ter 11. januarja 1888, z odlokom št. 12.833, poslana deželni vladi v Ljubljano, ki so bila potrjena in vrnjena z opombo, da ni nikakršnega zadržka za začetek delovanja posojilnice. Na podlagi tega odloka so izdali poziv prebivalstvu Ribnice in okolice k pristopu k snujoči se posojilnici. Glavni deleži so bili določeni na 50 gld., opravilni pa na 5 gld. Poziv je imel popoln uspeh. Takoj se je vpisalo 40 zadružnikov, s čimer je bil omogočen začetek delovanja novemu zavodu.

Erhovinc Franc, notar v Ribnici, ustanovitelj posojilnice.Višnikar France, višji sodni svetnik v Ribnici, ustanovitelj posojilnice in njen prvi načelnik.

Kdo so prvi pristopili k posojilnici?

Naj bodo ohranjena njih imena potomcem v spomin in spodbudo na delo za javni blagor: Antonija Erhovinc – notarjeva žena, Janez Ilc – posestnik, Gorenja vas, Anton Lapajne – upokojeni učitelj v Ljubljani, Ignac Merher -posestnik in gostilničar, Prigorica, Franc Pirker – industrijec, Ribnica, Andrej Podboj – gostilničar in mesar, Ribnica, Franc Andoljšek – Velike Poljane, Anton Arko – Ribnica, Franc Blahna – Ribnica, Janez Bobek – Ribnica, Anton Bojc – posestnik Dolenja vas, Franc Erhovinc – notar Ribnica, Janez Fajdiga – Sodražica, Josip Fleš Flesch – Ribnica, Josip Goderer – Ortnek, Janez Gregorič – Retje, Matija Hočevar – Velike Lašče, Jakob Klun – Ribnica, Josip Klun – Ribnica, Nikolaj Lenček – notar Velike Lašče, Janez Lovšin – Ribnica, Marija Lovšin – Ribnica, Josip Mrhar – Dolenja vas, Janez Pauser – Ribnica, Klementina Pauser – Ribnica, Angela Pakiž – Ribnica, Matej Pakiž – Ribnica, Andrej Peterlin – Ribnica, Franc Picek – Ribnica, Franc Podboj Ribnica, Simon Pristou – kaplan Ribnica, Jakob Roglič – Velike Lašče, Litija, Janez Rus, starejši – Ribnica, Martin Skubic – dekan, kanonik Ribnica, Janez Šega – Sodražica, Danijel Šuflaj – Velike Lašče, Ema Šuflaj – Velike Lašče, Franc Schweiger – Ribnica, Franc Višnikar – sodni predstojnik, Ljubljana, Ludovik Zalokar – Velike Lašče.

Načelstvo, nadzorni svet in uradništvo Posojilnice v Ribnici. Od leve proti desni sedijo gg: Križman Fr., član nadzorstva in posestnik, Lovšin Iv., član načelstva in trgovec, Klun Iv., načenik in tovarnar, Pakiž Emil, podnačelnik in tovarnar, Peterlin Filip, član načelstva in trgovec.
Od leve proti desni stojijo gg: Ilc Fr., član načelstva in posetnik, Klun Milan, član nadzorstva in lesni trgovec, Mr. ph. Ančnik Jos., član načelstva in lekarnar, Pirker Rudolf, član nadzorstva in lesni trgovec, Petek Iv., član načelstva in blagajnik, mizar, Juvanc Avgust, uradnik posojilnice in brivec, Picek Ciril, član nadzorstva in lesni trgovec, Arko Iv., tajnik in prokurist posojilnice, posestnik.

Začetki zadruge

Zadruga je začela poslovati 1. junija 1888. Prvo posojilo je bilo vpisano 2. junija 1888, pod št. 1, na ime Janez Lovšin, Goriča vas št. 56. Prvo vlogo pod št. 41 je 1. junija 1888 dal posojilnici Janez Bojc iz Dolenje vasi.

V zadružni register je bila vpisana 29. avgusta 1888, pod št. 1211 okrožne sodnije v Novem mestu, z imenom – Posojilnica v Ribnici r.z.z.o.z., s sedežem v Ribnici.

Meščanska šola v Ribnici je bila krona njenega dela za narod, saj je njeno poslopje zgradila posojilnica in je bila tudi njena last.

Nekdanja Zotterjeva in Piltaverjeva hiša, last posojilnice v Ribnici. V spodnje prostore bivše Zotterjeve hiše se vseli posojilnica s 1. julijem 1929.Vložna knjižica Mladi marljivosti, poklanja Posojilnica v Ribnici.

V kolikor vas podrobneje zanima poslovanje takratne posojilnice, so vsi podatki opisani v knjigi iz leta 1928 z naslovom »Spominski spisi Posojilnice v Ribnici ob njeni 40 letnici, 1888-1928«.

Peter Lesar, zbiratelj, 030 996 225

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki