fbpx
E-UTRIP
Utrip Zanimivosti & Zabava

Splošni pogoji in pravila nagradne igre “Mega poletna nagradna igra”

Organizator nagradne igre v lokalnih časopisih Kočevar in Krošnjar je:

Poravnava, pravno in finančno svetovanje, d.o.o., 1330 Kočevje, Slovenija, www.e-utrip.si TRR: SI56 3400 0101 2700 831, odprt pri Sparkasse d.d. Matična štev.: 3744817000, Davčna številka: 32181493, ID št. za DDV: SI32181493 Tel.: 070 899 998, elektronska pošta: info@studioutrip.si.

1. Pogoji sodelovanja

• V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki soglašajo s temi pravili.

• V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Poravnava d.o.o., ali tisti, ki za Poravnava d.o.o. opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih, ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

• Za sodelovanje v nagradni igri ni starostnih omejitev. Mladoletne pošiljatelje zastopajo starši ali drugi zakoniti zastopniki.

• V nagradni igri sodelujejo vsi, ki upoštevajo pravila le-te, ki se nahajajo v julijski/avgustovski izdaji lokalnega časopisa Kočevar in Krošnjar.

2. Način sodelovanja: Sodelovati v nagradni igri je možno tako, da pošljete SMS z zahtevanimi podatki, ki jih sodelujoči najde v julijski/junijski izdaji lokalnega časopisa Kočevar in Krošnjar na telefonsko številko 030 661 331.

Pošiljatelj kuponov mora v SMS-u poslati naslednje podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj. Za mladoletne pošiljatelje izpolnijo podatke starši ali drugi zakoniti zastopniki, ki se podpišejo in navedejo, da so zastopniki mladoletne osebe, ki sodeluje v nagradni igri.

3. Nagradni fond in žrebanje nagrad

• Nagradni fond mesečnega nagradnega sklada je sestavljen iz blagovnih nagrad.

  • Nagradni fond sestavlja organizator.
  • Vsakokratno žrebanje nagrad poteka na naslovu Poravnava d.o.o., TZO 64, 1330 Kočevje. Nagradno žrebanje poteka v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas. • Nagradno žrebanje mesečnega nagradnega sklada se izvrši 21. avgusta 2019.

• Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino.

4. Objava nagrajencev:

• Objava nagrajencev nagradnega sklada je v obeh mesečnikih ista. In sicer v naslednji številki lokalnih časopisov Kočevar in Krošnjar, torej, v septembrski izdaji časopisov. Vsi izžrebanci v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka ter kraja bivanja v lokalnih časopisih Kočevar in Krošnjar ter na spletu http://e-utrip.si. Nagrajenci soglašajo, da organizator na način, kot je izrecno naveden zgoraj, objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju ni treba plačati nagrajencem.

5. Podatki in prevzem nagrade

• Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen, če je pisno navedeno drugače.

• Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek.

• Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je Poravnava d.o.o.

• Nagrade nagrajenci prejmejo po pošti ali osebno na naslovu Poravnava d.o.o., TZO 64, 1330 Kočevje

• Poravnava d.o.o. pošlje nagrado ali obvestilo o prejemu nagrade z natančnimi navodili o prevzemu nagrade nagrajencem, in sicer po pošti.

• Izžrebanec bo o nagradi in podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen po pošti najkasneje v 30 dneh po izidu žrebanja. V 30 dneh od posredovanja popolnih podatkov bo organizator podelil nagrado.

 • V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi.

• Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 20 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

6. Izplačilo nagrad

• Denarno izplačilo blagovnih nagrad ni možno.

7. Obvestilo in dostava nagrad

Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščeni po pošti na naslov, ki ga je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

8. Davčne obveznosti za prejemnike nagrad

• Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi prejemnik nagrade.

• Denarne nagrade so v bruto znesku, od katerega organizator nagradnega razpisa obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.

9. Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

10. Pritožbe in reševanje sporov

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. Poravnava d.o.o. si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se družba Poravnava d.o.o. in tekmovalec dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

11. Spremembe pravil in pogojev

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti, vendar ne v času trajanja posamezne nagradne igre. Spremembe pravil ne morejo veljati za nazaj. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal udeležence z objavami v časopisu ali na spletni strani www.e-utrip.si.

Poravnava d.o.o.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki