fbpx
E-UTRIP
Featured Novice Občina Ribnica

Pregled leta 2020 in skok v prihodnost v občinah Ribnica in Sodražica

Preteklo leto je bilo za vse zelo zahtevno, epidemija je marsikomu prekrižala načrte in zastavljene cilje. Nekateri so jih kljub epidemiji uspeli uresničite več, drugi manj. Kakšno je bilo leto 2020 za občine Ribnica, Sodražica in Velike Lašče ter kakšne načrte imajo zastavljene za letošnje leto? O tem v nadaljevanju …

OBČINA RIBNICA

V letošnjem letu v Občini Ribnica nadaljujejo s številnimi projekti.

Navkljub situaciji s koronavirusom, ki je dodobra zaznamovalo leto 2020, bo pri vseh ostalo za vedno v spominu, pa čeprav bi ga najraje v istem hipu čimprej pozabili. Kljub temu župan Občine Ribnica Samo Pogorelc ocenjuje, da so preteklo leto izpeljali uspešno. “Koronavirus je dodobra spremenil naše življenje ter dosedanje navade in ustaljen ritem obrnil na glavo. Prilagoditi smo se morali na povsem drugačno življenje kot smo ga bili vajeni še v preteklosti. Bilo je zahtevno leto, z veliko odrekanja in prilagajanja. Pa vendar ocenjujem, da nam je šlo v teh razmerah zelo dobro, ker smo znali stopiti skupaj in si medsebojno pomagati. To je ena bolj redkih svetlih točk tega obdobja sprememb in omejitev. Sem pa z rezultati ki smo jih dosegli v letu 2020 zadovoljen, saj smo izvedli veliko investicij ki so bile nujno potrebne, hkrati pa smo sprojektirali veliko projektov in sprejeli strateške odločitve,  ki bodo kot trdni temelji za izjemno svetlo prihodnost naše Ribnice,” z veseljem izpostavlja.

Najpomembnejši dosežki leta 2020

Kot najpomembnejše dosežke v letu 2020 ribniški župan izpostavlja izgradnjo in rekonstrukcijo cestne in komunalne infrastrukture v Obrtni Coni Ugar v Ribnici, začetek del na projektu Športnega parka Ribnica ter pričetek prenove javne razsvetljave na območju občine Ribnica. Uspeli so tudi urediti komunalno in cestno infrastrukturo na delu lokalne ceste v Lepovčah ter popolnoma obnovo cesto Črnec, zgradili vodovod, vzpostavili optično omrežje in javno razsvetljavo. Poleg vsega pa so uspešno izdelali tudi projektne dokumentacije s področja vodovoda kot tudi fekalne kanalizacije.

V Ribnici načrtujejo uresničitev številnih večjih in manjših projektov

Medgeneracijski športni kompleks Ribnica bo luč ugledal že v tem letu.

“Medtem ko zaključujemo z nekaterimi projekti, se hkrati že oziramo v prihodnost in ne glede na trenutno situacijo pripravljamo projekte, ki bodo poskrbeli za naš skupni boljši jutri. V prihodnjem letu bo potrebno pogled usmeriti še naprej in pripraviti dolgoročno strategijo, ki bo podlaga in usmeritev za dolgoročni napredek naše občine,” pravi Pogorelc.

Za leto 2021 tako izpostavlja nekaj večjih projektov: izgradnja ceste Zlati rep-Škrlovica, ureditev ceste in cestne infrastrukture Sveti Križ-Breže, Male Breže-asfaltiranje, ureditev ceste in cestne infrastrukture Dolenje Podpoljane, rekonstrukcija Gorenjske ceste, bistveno več sredstev za preplastitev cest in izdelava projektne dokumentacije za sanacijo premostitvenih objektov, projektiranje križišč, pločnikov, kolesarskih stez, dokončanje športnega parka, začetek izgradnje Medgeneracijskega športnega kompleksa Ribnica (Ideal), ureditev jedilnice v OŠ Ribnica, projektiranje dodatnih učilnic, pričetek del v gradu, rušenje in novogradnja mostu pri cerkvi v Ribnici, investicije v Rokodelski center, izdelava projektne dokumentacije na področju vodovodov, fekalne in meteorne kanalizacije, izdelava in sprejem OPPN za industrijsko cono Lepovče, nakup stavbnih zemljišč za potrebe industrijskih in stanovanjski stavb ter izdelava strategije 2021-2036.

OBČINA SODRAŽICA

Knjiga Sodraških 800 obsega kar 920 strani.

Leto 2020 je bilo za Sodražico zelo posebno. V preteklem letu so namreč praznovali 800-letnico prve pisne omembe Sodražice in Vinic. “Načrtovali smo pester program prireditev in dogodkov, izdajo monografije in filma o Sodražici. Žal smo morali načrtovano zaradi epidemije skrčiti na nekaj bolj kot ne omejenih dogodkov poleti, pri OŠ Sodražica smo brez slovesnosti odprli nov drevored in obeležje Aleja 800. Predvsem pa smo se osredotočili na knjigo Sodraških 800, ki smo jo izdali v začetku oktobra,” razkrivajo. Pri nastajanju omenjenega knjižnega dela je sodelovalo skoraj 70 avtorjev in napisalo 32 poglavij na 920 straneh o sodraški zgodovini in sedanjosti, o različnih področjih življenja in o pomembnih osebah.

Tudi v Občini Sodražica izražajo dejstvo, da je leto 2020 zaznamovala epidemija. “Če smo prvi val spomladi preživeli le z ukrepi, smo jeseni doživeli nenaden izbruh okužb tudi v Sodražici. Konec oktobra smo se uvrstili med občine z največ okuženimi glede na število prebivalcev. Ne le z državnimi ukrepi, tudi z lokalnimi (teden dni smo pred vso državo že zaprli šolo), smo uspeli v mesecu dni ne le omejiti širjenje okužba, ampak tudi našo lokalno skupnost ponesti med najmanj problematične. Zato imajo zaslugo zlasti naše občanke in občani, ker so situacijo vzeli zares in se dosledno držali sprejetih ukrepov. Takšno ravnanje je očitno prineslo tudi rezultat,” pravijo.

Izvedli so skoraj vse načrtovane investicijske projekte

Kljub epidemiji so v preteklem letu uspešno izvedli praktično vse načrtovane investicijske projekte, razen enega, ki pa je prestavljen v letošnje leto, saj še niso zaključeni postopki o sofinanciranju s strani države. “Tako smo zaključili projekt Oskrba s pitno vodo SORIKO in izvedli nadaljevanje projekta SORIKO II. S tem projektom smo zgradili še dodatno vodovodno omrežje za približno 20 občanov na bolj razseljenem delu občine in zgradili oz. obnovili dostopne poti v dolžini 1,5 km. Nekaj odsekov ceste smo dodatno opremili z javno razsvetljavo in preuredili prostore nekdanje zadružne trgovine v centru Sodražice v knjižnico in galerijo. Intenzivno smo delali tudi na pripravi novih investicijskih projektov kot npr. na Obnovi ceste skozi Žimarice, Oskrba s pitno vodo Sodražica II (vodovod  Zamostec) in kolesarske poti skozi občine,” pravijo, ob tem pa dodajajo, da so pričeli tudi s pripravami za celotno ureditev območja in stavb OŠ in vrtca ter pripadajočih športnih površin, preuredili mrliške vežice v Sodražici ter še vrsto manjših projektov.

V letošnjem letu bodo obnovili državno cesto skozi Žimarice

Za leto 2021 načrtujemo na področju investicij predvsem pričetek izvedbe projekta Obnova državne ceste skozi Žimarice, kjer v pomembnem delu sodeluje tudi občina kot sofinancer in Oskrbo s pitno vodo Sodražica II. “Gre za pomembna, obsežna in tudi finančno zahtevna projekta,” pravijo. Načrtujejo pa tudi izvedbo vrtine na Gori, s čimer bi kakovostno in količinsko zadostno uredili vodooskrbo na območju Gore. Poleg tega pričenjamo z dvema projektoma s sofinanciranjem iz LAS, to je Sprehod skozi naše trge in ustanovitev Rokodelske zadruge.

M.K.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih

Piškotki